VIZE CHARITY KAPLICE

Vizí Charity Kaplice je být odborným a transparentním poskytovatelem sociálních služeb a stabilním zaměstnavatelem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice. Partnery organizace pro jednání v sociální oblasti jsou zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, dále pak subjekty veřejné správy a podnikatelského sektoru, sponzoři, donátoři, média, spolupracující organizace a v neposlední řadě také široká veřejnost.

POSLÁNÍ CHARITY KAPLICE

Posláním organizace je zajišťovat kvalitní a dostupné sociální služby ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice a podílet se na rozvoji občanské společnosti v regionu. Charita Kaplice poskytuje sociální služby: pečovatelská služba, sociální rehabilitace a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Cílovou skupinou sociálních služeb Charity Kaplice jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a děti a mládež zasažené či ohrožené nežádoucími společenskými jevy.

HODNOTY CHARITY KAPLICE

1. ODBORNOST

2. PROFESIONALITA

3. TRANSPARENTNOST A ZDRAVÉ FINANCE

4. ZODPOVĚDNOST A LOAJALITA

5. PARTNERSTVÍ

 

Související informace:

 

 

Výlet klientů Sociální rehabilitace Tolerance do Českých Budějovic

fčb2V příjemné jarní atmosféře proběhl dne 18. května 2016 celodenní výlet klientů Sociální rehabilitace Tolerance do Českých Budějovic.

 

Večírek s muzikou v DPS Blansko

Charitní pečovatelská služba uspořádala jarní večírek pro seniory v DPS Blansko, který proběhl za doprovodu místních muzikantů, a všichni zúčastnění se na něm dobře bavili.

CHK přijme pracovníka v sociálních službách

Pracoviště: Velešín/Kaplice

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Matušová (vedoucí sociální služby NZDM)

Pracovní úvazek: doba určitá s možností prodloužení (3 měsíční zkušební doba)

Minimální stupeň vzdělání: SOU

Nástup od 1. 7. 2016

Platové ohodnocení: 14.500,- (+ 13. plat)

CHK přijme Sociálního pracovníka do NZDM

Pracoviště: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Molo Velešín/ Depo Kaplice

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Matušová - vedoucí NZDM

Pracovní úvazek: 1,0 (0,5 Molo Velešín/ 0,5 Depo Kaplice, doba určitá s možností prodloužení)

Minimální stupeň vzdělání: VOŠ nebo VŠ (v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o soc. službách)

Nástup: od 1. 7. 2016

Platové ohodnocení: 16.000,-Kč (+ 13. plat)

Charita se zapojila do operačního programu FEAD na pomoc nemajetným

Program FEAD

Lidé v nouzi budou od června zdarma dostávat potraviny a další základní potřeby. A to díky operačnímu programu Ministerstva práce a sociálních věcí financovanému z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“. Potravinové a hygienické balíčky pro sociálně slabé budou distribuovat ve svých regionech jednotlivé místní Charity, které pomohou také odbornou radou.

I VY MŮŽETE POMOCI