Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Velikonoční trhy v zimním kabátě

Dnes, v čase, kdy nám teploměr na některých místech, kromě obýváku, ukazuje více jak 10 oC, slunce má větší sílu, ptáci zpívají a příroda se pomalu probouzí, vzpomínám, jak jsme na začátku nového roku jako Charita Kaplice plánovali bleší trh o Velikonocích. 

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitě ČR chybí na provoz sociálních služeb jednotlivých charit 170 405 000 Kč. Kvůli napjatým rozpočtům i škrtům vlády, krajů i obcí je tak ohroženo 427 služeb pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a další tisíce klientů v tíživé životní situaci.

Charitní pečovatelská služba Kaplice informuje….

Rádi bychom Vám touto cestou předali několik málo informací o terénní sociální službě: Charitní pečovatelská služba Kaplice. I když naše služba funguje již od roku 2008, stále málokdo ví, proč tato služba existuje, pro koho je určena a s čím Vám můžeme pomoci.

Komunitní plánování

V březnu letošního roku ukončila Charita Kaplice ve spolupráci s Městem Kaplice realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kaplice“. Projekt, který byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je koncipován na základech ověřených dobrých zkušeností s tímto modelem plánování v celé Evropské unii. Díky metodě komunitního plánování lze navrhovat sociální služby na míru, tzn. tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Za cíl si stanovil zajištění dostupnějších sociálních služeb pro obyvatele Kaplicka, a tím zamezit nežádoucím jevům jako je zvyšující se kriminalita, prevence drogových i jiných závislostí, nebo sociálnímu vyloučení.

Diecézní charita ČB nabízí lidem v nouzi potraviny

Ekonomická krize trvá, počet nezaměstnaných roste, a také pracovníci českobudějovické Diecézní charity mají více práce. „V minulém roce jsme z našeho Humanitárního potravinového skladu vydali 3 136 kg mouky, 360 kg másla, 1 700 kg sušeného mléka a 5 202 kg těstovin,“ uvedla ředitelka Diecézní charity ČB Mgr. Michaela Čermáková.

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

I VY MŮŽETE POMOCI