Výstava oceněných fotografií 6. ročníku celonárodní fotografické soutěže

Výstava oceněných fotografií 6. ročníku celonárodní fotografické soutěže.

Setkání seniorů ve Velešíně

Charita Kaplice ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem Velešín pořádá 4. ročník Setkání seniorů. Letošní setkání se uskuteční v úterý 23. 9. 2014 od 15,00 hod. v sále kina ve Velešíně.

„Druhý letní festival regionu Pomalší“

„Druhý letní festival regionu Pomalší“

Dne 14.6.2014 pořádá město Velešín již druhý letní festival regionu Pomalší. Bude zde k vidění tradiční jarmark a ukázky řemeslných prací, na své si také přijdou milovníci kulinářského umění, kteří budou moci ochutnat různé druhy placek. Celou touto akcí bude návštěvníky provázet bohatý kulturní program v podobě vystoupení hudebních skupin, divadelního souboru či roztleskávaček.

Charita Kaplice se snaží zvyšovat bezpečnost seniorů v jejich domácnostech

Charita Kaplice se prostřednictvím pracovníků Charitní pečovatelské služby Velešín snaží o zvýšení bezpečnosti seniorů v jejich vlastních domácnostech.

Zástupce Charity Kaplice se zúčastnil a obsadil 2. místo ve Fotosoutěži Můj svět

Charita Opava pořádala již 6. ročník fotosoutěže Můj svět. Účastnit se mohli nejen zaměstnanci a dobrovolníci, ale také klienti charit z celé České republiky.

KLUBÍK CHPS VELEŠÍN V NOVÉM

KLUBÍK CHPS VELEŠÍN V NOVÉM

Na sklonku loňského roku jsme pro uživatele Charitní pečovatelské služby a ostatní návštěvníky našeho Klubíku připravili příjemné překvapení v podobě renovace nábytku v klubovně bytového domu na Strahovské ulici č.256 ve Velešíně.

Audit rodina & zaměstnání – nástroj k rozvoji opatření pro harmonizaci pracovního a rodinného života

Audit rodina & zaměstnání – nástroj k rozvoji opatření pro harmonizaci pracovního a rodinného života

Charita Kaplice se v roce 2012 úspěšně zapojila do programu pro rozvoj prorodinně orientované personální politiky. Audit tak nabídl možnost, jak sladit firemní zájmy s rodinnými potřebami zaměstnanců.

MPSV ocenilo firmy, které myslí na rodiny zaměstnanců

Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo certifikáty 14 společnostem, které úspěšně zavedly prorodinná opatření, k nimž se zavázaly při vstupu do projektu „Audit rodina & zaměstnání“.

Co jsme si díky pomoci Nadace Divoké husy pořídili?

Dvojnásobek výtěžku z Charitativní výstavy obrazů pomohl k dovybavení a modernizaci sociální služby Sociální rehabilitace.

Otevření nového Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Dolním Dvořišti

Otevření nového Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Dolním Dvořišti

Starostka obce Dolní Dvořiště paní Helena Panská a ředitelka Charity Kaplice Mgr. Ivana Žáčková v pátek 7. února v 15:00 hodin slavnostně zahájily otevření prostor nově vzniklého zařízení. NZDM Dolní Dvořiště je už třetím zařízením Charity Kaplice tohoto typu (další jsou v Kaplici – NZDM Depo a ve Velešíně – NZDM Molo).

I VY MŮŽETE POMOCI