Vítáme vás na našich webových stránkách

 

Poslání Sociální rehabilitace Tolerance

Posláním Sociální rehabilitace Tolerance je osobám se zdravotním postižením poskytnout:

 • pomoc, podporu a potřebné informace při řešení situací vyplývajících z jejich zdravotního postižení v bezpečném prostoru a v důstojném prostředí, ve kterém mohou nacvičovat a rozvíjet praktické schopnosti a dovednosti tak, aby byli schopni se o sebe postarat v běžném životě
 • rovnocenný přístup, který jim pomůže získat zdravé sebevědomí a najít si místo v životě ve společnosti

Jak to děláme?

 • praktickým nacvičováním rozvíjíme takové schopnosti a dovednosti klientů, které je připraví  na samostatný a nezávislý život, (např. trénování běžných domácích prácí, nakupování a placení);

 • trénováním komunikačních dovedností usilujeme o to, aby klienti dokázali vyjadřovat a formulovat své vlastní názory, myšlenky, přání a potřeby kultivovaně a srozumitelně;

 • posilováním zodpovědnosti klientů, aby byli schopni žít jako ostatní lidé v běžném životě, aby byli schopni zvládat každodenní situace, se kterými se setkají.

Cíle sociální rehabilitace Tolerance

 • uživatel není ohrožen sociálním vyloučením
 • uživatel je samostatnější v běžném životě
 • uživatel udržuje a zvyšuje své schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnějšímu životu
 • uživatel ví, kam a jak se má obrátit o potřebnou pomoc a informace

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou klientů jsou osoby se zdravotním postižením, konkrétně:

-         osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, případně s přidruženým tělesným postižením a

-         osoby s chronickým duševním onemocněním,

které zároveň:

 • zvládají běžnou péči o vlastní osobu (mobilita bez asistence, osobní hygiena a samostatné stravování)
 • jsou ve věku 16 – 80 let

Současně je naše sociální služba určena těm osobám, které se ocitají v následujících nepříznivých sociálních situacích:

 • Osoba není plně samostatná, v některých oblastech života je závislá na pomoci a péči druhých
 • Osoba nezná, nerozumí společenským normám, a tudíž dle nich nejedná
 • Osoba je ohrožena sociálním vyloučením
 • Osoba nemá uplatnění na trhu práce a chybí jí pracovní návyky
 • Osoba netráví smysluplně svůj volný čas, neumí si naplánovat den, chybí režim
 • Osoba nezná, a tudíž nebrání svá práva a může být vystavena riziku zneužití
 • Osoba je vystavena negativnímu hodnocení veřejností
 • Osoba nemá přístup k informacím a dostupným zdrojům
 • Osoba neví kde, komu a jak si říkat o pomoc, když ji potřebuje

Forma, kapacita, místo a čas poskytované sociální služby

Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice je poskytována ve formě ambulantní a terénní.

 

Ambulantní forma Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice

Kapacita ambulantní služby je 14 klientů v daný okamžik.

Místo poskytování sociální služby v ambulantní formě se nachází v prostorách Sociální rehabilitace Tolerance, na adrese Kostelní 128, 382 41 Kaplice. Sociální služba sídlí v prvním patře domu s bariérovým vstupem po schodišti.

 

Provozní doba ambulantní služby:

pondělí:        7:30 – 14:30

úterý:            7:30 – 14:30

středa:          7:00 – 15:00

čtvrtek          7:30 – 13:00

 

Terénní forma sociální rehabilitace Tolerance Kaplice

Terénní služba je určena klientům pobývajícím na území ORP Kaplice, tedy v obcích Kaplice, Velešín, Malonty, Besednice, Omlenice, Bujanov, Střítež, Benešov nad Černou, Rožmitál na Šumavě, Netřebice, Zvíkov, Soběnov, Pohorská Ves, Dolní Dvořiště a Horní Dvořiště.

Kapacita terénní služby je 1 klient v daný okamžik (zpravidla 1 terénní pracovník pracuje s 1 klientem v  domácnosti, případně se 2 klienty, pokud žijí ve stejné domácnosti).

Místo poskytování terénní služby záleží na individuální dohodě podle potřeb klienta, běžně se jedná o přirozené sociální prostředí klienta (např. v jeho domácnosti, na ubytovně).

Provozní doba terénní služby (dle individuální dohody):

Pondělí:       8:00 – 16:00

Úterý:           8:00 – 16:00

Středa:         8:00 – 16:00

Čtvrtek:        8:00 – 16:00

Pátek:          8:00 – 16:00

Poskytované základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností

vedoucích k sociálnímu začlenění,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Zásady poskytované sociální služby


 Veřejný závazek

Sociální služba Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice má definované poslání, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytování sociální služby, a to považuje za svůj závazek vůči veřejnosti. Tato základní prohlášení jsou zveřejněna v materiálech sociální služby přístupných veřejnosti v jednotné podobě (např. webové stránky, letáky, výroční zpráva, městské zpravodaje).

Sociální služba Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice veřejnost seznamuje s aktuálními změnami v sociální službě. Pokud se v průběhu času mění např. cíle sociální služby, jsou tyto změny jednotně zveřejňovány na webových stránkách, letácích apod.

Adresa zařízení: Kostení 128, Kaplice 382 41

Kontaktní osoba: Petr Šípek - vedoucí / sociální praconík SR Tolerance 

Dokumenty:

Tolerance - Cenik fakultativnich sluzeb.docx

Tolerance - Dotaznik pro zajemce.docx

Tolerance - Jednani se zajemcem.docx

Tolerance - Pravidla pro prijimani a vyrizovani stiznosti.docx

Tolerance - Schema jednani se zajemcem.docx

Tolerance - Smlouva o poskytovani soc. sluzby.docx

Tolerance - Vnitrni pravidla.doc

Tolerance - Zpusob uzavreni Smlouvy.docx

Charita Kaplice - zvyšování kvality služby Sociální rehabilitace Tolerance

Od začátku nového roku 2018 se událo několik důležitých změn, které budou ovlivňovat chod služby. Jde zejména o změny personální. Od toho se odvíjí větší aktivita pracovníků při spolupráci s klienty. Vyvíjí se také program ambulantní služby, cílíme na širší spektrum činností a akcí, které klientům nabízíme.

Charita Kaplice - zakončení roku 2017 v Sociální rehabilitaci Tolerance

Konec roku proběhl, jednoduše řečeno, dynamicky. Kromě běžného programu ambulantní služby a vykonávání terénní práce pracovníci chystali vánoční besídku pro klienty, jejich blízké a zástupce spolupracujících institucí. Také absolvovali několik prodejních akcí. Klienti vyráběli dušičkové a adventní věnce a výrobky s vánočními motivy, účastnili se vzdělávacích přednášek od externích přednášejících pro klienty služby. Pracovali jsme též na zútulnění prostor ambulantní služby, prostory byly nově vymalovány, byly nakoupeny potřebné pomůcky a vybavení. V neposlední řadě jsme zahájili úzkou spolupráci s organizací Koníček, o.p.s., která se týká zapojení klientů služby do projektu „Zaměstnávání lidí OZP“.

Setkání pracovníků SR Tolerance s veřejností

Každá chvíle, kdy se můžeme setkat s našimi spoluobčany a můžeme si promluvit o smyslu poskytování sociálních služeb, je pro nás důležitá. Jako dobrá příležitost k takové debatě se osvědčil prodej výrobků klientů našich služeb. Určitě se najde mnoho z Vás, kteří se setkali s pracovníky Charity Kaplice právě při prodejní akci. Během takového setkání nezřídka proběhne rozhovor na téma: jaké služby poskytujeme, pro jaké lidi jsou naše služby určeny, kde sídlíme. Často naše služby znáte. Jsme rádi, že se většinou setkáváme s pozitivní reakcí na naše fungování.

Októbrfest podpořil Charitu Kaplice

K úspěšnému průběhu třetího ročníku Októbrfestu, který se uskutečnil ve dnech 13. a 14. října na Farském náměstí, přispěli výrobou tradičních věnců do pivního stanu i uživatelé sociální služby Sociální rehabilitace Tolerance Charity Kaplice.

DEN CHARITY 2017

Charita Kaplice Vás zve na den otevřených dveří, který proběhne první říjnový týden v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a v Sociální rehabilitaci Tolerance. Více informací v letáčku níže:

Červnové aktivity ve službě Sociální rehabilitace Tolerance

prodej SucháčLetošní červen byl velmi plodný na uskutečněné prodejní a prezentační akce. Celkem jsme se s naším “stánkem“ zúčastnili tří akcí, na kterých jsme prodávali výrobky klientů sociální rehabilitace a klientů nízkoprahových center pro děti a mládež. Konkrétně to byly akce: Vítání léta s Nazaretem v Borovanech, Petropavlovské slavnosti na faře v Kaplici a prodej v parku v Kaplici před akcí Sucháč fest. Při prodeji se zaměřujeme také na povídání s lidmi, kteří nás u stánku navštíví. Domnívám se, že se nám daří využít takovýchto příležitostí k prezentaci služby a povídání o náplni a smyslu sociálních služeb Charity Kaplice. Setkáváme se většinou s pochopením a solidaritou. Lidé mají možnost naše služby podpořit zakoupením nabízených výrobků, nebo finančním darem do sbírkové kasičky.

Charita Kaplice - propagace služby a prodej výrobků na Petropavlovské pouti v Kaplici

petropavlovská pouť 25.6.17Byla neděle 25. června a jako každý rok se v tento čas v Kaplici na farním dvoře a přilehlém Farském náměstí konala Petropavlovská pouť.  Po slavnostní mši svaté v Kostele sv. Petra a Pavla na Farském náměstí začala vyhrávat kapela Pyškot  a Hospoda Na Růžku nabízela různé druhy občerstvení. Páter Šimák zval návštěvníky pouti k obědu a štědře rozdával poukázky na občerstvení.  Pomalu se začínalo shromažďovat více a více lidí, přestože chvílemi mrholilo.

Květnové události ve službě Sociální rehabilitace  (SR) Tolerance

Květnové události ve službě Sociální rehabilitace  (SR) Tolerance

Na květen jsme měli k běžnému programu služby naplánovaný výlet do Vyššího Brodu a zahájení prací na zahrádce na faře v Kaplici.

 

Spolupráce Sociální rehabilitace Tolerance Charity Kaplice s Městskou policií Kaplice

Již třetím rokem trvá spolupráce Sociální rehabilitace (SR) Charity Kaplice  s Městskou policií Kaplice. 

Činnost sociální služby Sociální rehabilitace Tolerance v zimě a na jaře roku 2017

Činnost sociální služby Sociální rehabilitace Tolerance v zimě a na jaře roku 2017

Jsme zaměření na to, aby uživatelé naší služby, lidé se zdravotním postižením, rozvíjeli své dovednosti tak, aby byli připraveni na co nejvíce samostatný a nezávislý život. V ambulantní a terénní službě tak nacvičujeme praktické dovednosti, trénujeme komunikaci a posilujeme vlastní zodpovědnost každého z klientů. Prakticky provádí pracovníci sociální služby s uživateli nácviky běžných činností, doprovází, poskytují bezpečný prostor pro komunikaci, iniciují tvorbu výrobků, domlouvají přednášky, organizují výlety.