Vítáme vás na našich webových stránkách

 

Financování sociální služby

Charitní pečovatelská funguje v Kaplici a Velešíně od roku 2008. Sociální služba byla v uplynulých letech realizována díky dotacím MPSV, Jihočeského kraje - GP podpora terénních sociálních služeb, města Velešín a města Kaplice.

Díky finanční podpoře firmy Sodexo pass, a.s. v roce 2010 a  podpoře Jihočeského kraje v rámci GP podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v roce 2012  jsme mohli uskutečnit i několik dalších nadstandartních aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany z Velešína, Kaplice a jejich okolí. Jednalo se např. o pravidelný cyklus reminiscenční terapie pod vedením odborné lektorky a následně také celoroční pravidelné setkávání seniorů s doprovodným programem (např. besedy na zajímavá témata, setkání se zajímavými hosty z regionu, počítačový kurz, tvořivá odpoledne, apod.).

Z darů fyzických osob a z výtěžku z Tříkrálových sbírek jsme v uplynulých letech pořizovali drobné kompenzační pomůcky, které jsme půjčovali pouze uživatelům naší sociální služby v rámci fakultativních činností. V roce 2013 jsme se však rozhodli pro otevření půjčovny kompenzačních pomůcek, které jsou nyní určeny široké veřejnosti. Výtěžek Tříkrálové sbírky nám také dopomohl k zakoupení služebního vozidla, které je nyní k dispozici pracovníkům CHPS ve Velešíně.

Touto cestou děkujeme všem donátorům, sponzorům i dárcům, kteří nám na provoz naší služby přispěli

Charita Kaplice – statistické údaje 2018 (leden – březen) – Město Velešín

CHPS měla k 1. 1. 2018 celkem 112 uživatelů (30 ve Velešíně). Během sledovaného období poskytla CHPS své služby celkem 126 uživatelům (z toho 36 uživatelům z Velešína). Za sledované období přibylo CHPS 6 nových uživatelů z města Velešín a 4 uživatelé z města Velešín ukončili s CHPS spolupráci (byla ukončena smlouva). K 31. 3. měla CHPS na území města Velešín 0 odmítnutých zájemců o službu.

VÝTĚŽEK Z ADVENTNÍCH TRHŮ VE VELEŠÍNĚ

VÝTĚŽEK Z ADVENTNÍCH TRHŮ VE VELEŠÍNĚ

Jako každoročně ožil před Vánocemi Velešín tradičními adventními trhy. Na jeho přípravách, samotném průběhu a celkové atmosféře se podílelo několik dobrovolníků a prodejců, řada spolků či jiných sdružení a v neposlední řadě také mnoho návštěvníků a kupujících.