Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo


  • Tel.: 734 435 181, 731 604 505
 
Horská 740, Kaplice, 382 41 Vedoucí služby: Bc. Lucie Matušová - Vedoucí / sociální pracovnice NZDM

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo

Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ivana Žáčková - ředitelka organizace Naděžda Nováková - ekonomka Bc. Lucie Matušová - Vedoucí / sociální pracovnice NZDM Václav Starý - pracovník sociálních služeb Bc. Markéta Dvořáková, DiS - sociální pracovnice NZDM Depo Kaplice
I VY MŮŽETE POMOCI