Charita Kaplice vyhlašuje veřejnou sbírku

účelem sbírky je:

 • podpora sociálních služeb, které pomáhají společensky znevýhodněným osobám (osoby se zdravotním postižením, senioři, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími vlivy) 

č. ú: 259580227/0300

datum zahájení: 1. srpna 2013
datum ukončení: na dobu neurčitou

konkrétním účelem sbírky je provoz sociálních služeb:

 • pracovní smlouvy
 • jiné osobní náklady
 • dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis.
 • hmotný majetek do 40 tis.
 • potraviny
 • kancelářské potřeby
 • PHM
 • jiné spotřebované nákupy
 • hygienické potřeby
 • ochranné pomůcky
 • energie - voda, plyn, elektřina
 • telefony
 • internet
 • poštovné
 • nájemné
 • právní a ekonomické služby
 • školení, kurzy
 • opravy a udržování vozidel
 • drobné opravy a úpravy pronajatých prostor
 • cestovné
 • propagace
 • supervize
 • účetnictví
 • webhosting
 • správa IT
 • audit
 • ostatní náklady - pojištění sociálních služeb

CHARITA KAPLICE - Charitativní výstava obrazů za podpory Nadace Divoké husy

CHARITA KAPLICE - Charitativní výstava obrazů za podpory Nadace Divoké husy

Ve dnech 4. 7. 2013 - 18. 7. 2013 se konala v Kaplici (předsálí nově upraveného kina) Charitativní výstava obrazů.

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI