Charitní pečovatelská služba
22. září 2020 Z Charity Kaplice

Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením v jejich tíživé sociální situaci s běžnými úkony o svou osobu i s pracemi v domácnosti tak, aby mohli zůstat co možná nejdéle ve své domácnosti.

 K tomu také nemálo přispívá půjčování kompenzačních pomůcek, které umožňují snazší pohyb nemocným osobám v domácnosti i venku v terénu. Tento rok jsme zatím umožnili zapůjčit jedenácti osobám mechanický vozík, šesti klozetové křeslo, pěti čtyřkolové chodítko, čtyřem elektrickou mechanickou postel, dvěma vysoké chodítko s podpůrnou deskou, jedné podložní mísu, nástavec na WC a sedačku do sprchy. Třem dalším osobám jsme zajistili dovoz kompenzační pomůcky do místa jejich bydliště a zpět. 

V letošním roce jsme měli možnost zakoupit z  Nadace Karla Komárka FamilyFoundation a Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové dvě nové polohovací elektrické postele, čtyři čtyřkolová chodítka, 21 jídlonosičů v termoobalech a ochranné prostředky pro pracovnice pečovatelské služby.

Vilma Štěpánová

Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Tel.: 731 604 449 E-mail: cbywRWil0inx5f56LTxk6-~905prRb~lW5pJ