Pečovatelská služba Charity Kaplice nabízí pomoc nejen s péčí o člověka a jeho domácnost.
16. května 2021 Z Charity Kaplice

Pečovatelská služba Charity Kaplice nabízí pomoc nejen s péčí o člověka a jeho domácnost.

Nejčastěji se na nás obracejí rodinní příslušníci, že jim pustili tatínka nebo maminku z nemocnice po úrazu nebo zhoršeném zdravotním stavu a rodina neví, co v této situaci dělat. Po vyslechnutí všech strastí, které jim tato změna přinesla, se většinou najde řešení ve spolupráci pečovatelské služby a rodiny. Někdy stačí pouze nabídnout půjčení kompenzačních pomůcek, ať už se jedná o elektrickou polohovací postel, chodítko, mechanický vozík nebo pomůcky pro osobní hygienu. Jindy je potřeba pomoci rodině s péčí o nemocného, například s osobní hygienou, dovozem obědů, nákupy apod.

KP Charity KapliceJak získat kompenzační pomůcku? Vždy stačí zatelefonovat a domluvit si osobní schůzku. Sepíšeme Smlouvu, domluvíme podrobnosti ohledně půjčovného dle aktuálního Ceníku, zda se platí záloha nebo nikoliv, kdy a jakým způsobem lze hradit půjčovné. Po těchto nezbytných administrativních úkonech je možné si pomůcku odvézt domů. Zda budete mít pomůcku půjčenou den, týden nebo rok, je na Vás. Vždy ale upozorňujeme na to, že pro dlouhodobější používání kompenzační pomůcky je nejlépe oslovit ošetřujícího lékaře, který může napsat poukaz na pojišťovnu, která může poskytnout pomůcku bezplatně nebo za menší příplatek. Naše možnosti na počet pomůcek jsou omezené nejen finanční stránkou, ale i místem pro jejich skladování. Proto se občas stane, že je několik zájemců na čekací listině.

Kompenzační pomůcky jsou pravidelně dezinfikovány, v případě potřeby servisovány a dle možností průběžně obnovovány. V minulém roce jsem díky finanční podpoře nadačních fondů, mohli zakoupit nové elektrické polohovací postele a čtyřkolová chodítka. Kompenzační pomůcky  pořizujeme z vlastních zdrojů nebo z darů fyzických osob.

Jakým způsobem lze domluvit péči o nemocnou osobu v jejím přirozeném domácím prostředí? Telefonicky si domluvíme termín schůzky u nemocného doma. Sepíšeme Místní šetření, dojednáme podrobnosti a pravidelnost nutné pomoci, předáme aktuální letáky, Ceník služeb a potřebné informace. V případě, že jsou požadavky v našich možnostech a v souladu s přáním zájemce, následně sepíšeme Smlouvu o pečovatelské službě a nic už nebrání tomu začít spolupracovat. 

Rady a pomoci se Vám dostane od pondělí do neděle v těchto časech 7.00-15.30 na tel. čísle 731 604 449 nebo 731 604 402.

Vilma Rakušanová

Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Tel.: 731 604 449 E-mail: cbywRWh76nFk4~l7VX~uR%baY.kmYZhaa8kmb