Poděkování
15. května 2020 Z Charity Kaplice

Poděkování

Děkuji tímto Mgr. P. Popkové, Mgr. K. Sklářové a Mgr. E. Kamenské z Ledaxu za vstřícný přístup a odbornou pomoc v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření.

Toto opatření se týkalo ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Všem poskytovatelům vyjmenovaných sociálních služeb bylo nařízeno vyšetření zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Testování mohl provádět pouze zdravotnický pracovník. Jelikož naše organizace neposkytuje zdravotnické služby, oslovili jsme Ledax, který nám vyšel maximálně vstříc a výše zmíněné testy našim zaměstnancům provedl.

Mgr. Ivana Žáčková

Ředitelka / statutární zástupce
Tel.: 731 604 509 E-mail: ~.qs-3b6LTxk6-~905prRb~lW5pJ