Adresář

Bc. Lucie Matušová

Tel.: 734 435 181
Sociální pracovnice pověřená vedením sociální služby
vedouci.nzdm@kaplice.charita.cz
nzdm.depo@kaplice.charita.cz,   nzdm.molo@kaplice.charita.cz, nzdm.dedecko@kaplice.charita.cz
trikralovasbirka@kaplice.charita.cz

Organizace

Seznam služeb

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo - Sociální pracovnice pověřená vedením sociální služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Molo - Sociální pracovnice pověřená vedením sociální služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DéDéčko - Sociální pracovnice pověřená vedením sociální služby