Adresář

Charitní šatník

Tel.: 733 676 651, 736 766 021
Drátovenská 197, Bohumín, 735 81
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: poskytnutí ošacení
Fakultativní služby:

Bližší infromace o službě naleznete zde:

Organizace

Seznam lidí

Jarmila Deutchmannová - vedoucí služby