Adresář

Domácí hospic Andělů strážných - Holicko

Tel.: 775 296 830, 777 296 822
nám. T.G. Masaryka 29, Holice, 534 01
Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Paliativní péče je aktivní komplexní péče o nemocné, v terminálním stádiu nemoci. Důležitá je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Domácí hospicovou péči ordinuje praktický lékař nebo lékař- specialista. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. 24 hodin denně 7 dní v týdnu je pacientům i rodině k dispozici lékař, zdravotní sestra, sociální služby a duchovní. 

Seznam lidí

Markéta Vašková - vrchní sestra Domácího hospice Andělů strážných Holice
Jana Nechvílová - staniční sestra Domácího hospice Andělů strážných Holice
Mgr. Stanislav Hykyš - sociální pracovník