Adresář

Domácí zdravotní péče - Pardubicko

Tel.: 466 335 026, 731 646 803
V Ráji 732, Pardubice, 530 02
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Zuzana Cepková - vrchní sestra Domácí zdravotní péče Pardubice
Lea Moravcová - staniční sestra Domácí zdravotní péče Pardubice