Adresář

Doprovod a doprava osob

Tel.: 775 296 843, 466 335 026
V Ráji 732, Pardubice, 530 02
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: možnost dopravy osob se sníženou mobilitou
Fakultativní služby: NE

Doprovod a doprava osob

  • Poskytujeme dopravu speciálně upravenými automobily pro bezpečnou přepravu osob se sníženou soběstačností.
  • Doprovodíme Vás k lékaři, do místa poskytování sociálních služeb, na návštěvy za rodinou, přáteli nebo za kulturou.
    Zajistíme asistenci při přesunu z domácnosti do vozidla, například do sanity.

Zajišťujeme také dopravu do ambulantních a pobytových odlehčovacích služeb, dovoz kompenzačních pomůcek a montáž polohovacích postelí.