Adresář

Most- Osobní asistence

Tel.: 778 538 602
Františka Malíka 956/16a, Most, 434 01
Vedoucí služby: Markéta Obrtlíková, DiS - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Poslání

Služba je poskytována osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Časový rozsah služby 

Osobní asistence je poskytována nepřetržitě.

Ceník: OA ceník kompletní od 1.7.2022.pdf

Sponzoři a donátoři

Plakát A3

 

Organizace

Seznam lidí

Markéta Obrtlíková, DiS - vedoucí služby
Renáta Seifertová - osobní asistentka
Jana Tokošová - osobní asistentka
Jana Dvorovčíková - osobní asistentka