Adresář

Most- Pečovatelská služba

Tel.: 778 538 602
Františka Malíka 956/16a, Most, 434 01
Vedoucí služby: Markéta Obrtlíková, DiS - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Poslání

Zajišťujeme péči o seniory a zdravotně tělesně postižené občany, kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby při obstarání základních potřeb, především při zajištění péče o svou osobu a chod domácnost. Tyto služby poskytujeme občanům v jejich domácnostech, přicházíme tak za uživatelem, který nemusí být přemísťován do cizího prostředí.

Pečovatelská služba je realizovaná na území měst Most, Duchcov, Osek a přilehlých obcí.

Doba poskytování služby

Časový rozsah poskytované služby od pondělí do pátku 7 hod - 21 hod, sobota - neděle 8 hod - 21 hod, včetně svátků. 
Pečovatelka bude docházet za Vámi domů dle předchozí domluvy v určený den a čas.

Zajistíme

 • Pomoc při přípravě a zajištění stravy,
 • Pomoc při osobní hygieně (ranní hygiena, celková koupel, mytí vlasů)
 • Dovoz a donáška obědů
 • Běžný úklid domácnosti
 • Zajištění velkého úklidu domácnosti
 • Malý nákup (do 5kg)
 • Velký nákupy (do 15kg)
 • Doprovod k lékaři

Úplný výčet úkonů naleznete v aktuálním ceníku: PS-ceník od 1.7.2022.pdf


Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem, domluvíme si osobní schůzku a dohodneme se, jaké služby budete potřebovat.

Sponzoři a donátoři

 • MPSV
 • KÚ Ústeckého kraje
 • Město Most
 • Město Duchcov
 • Obec Havraň

Mobilita

Organizace

Seznam lidí

Markéta Obrtlíková, DiS - vedoucí služby
Jana Tóthová, DiS. - sociální pracovník
Jarmila Hrubošová - pracovník v sociálních službách
Jana Švancarová - pracovník v sociálních službách
Zuzana Chromá - pracovník v sociálních službách
Věra Pomahačová - pracovník v sociálních službách
Jana Suchánková - pracovník v sociálních službách
Jana Bidlová - pracovník v sociálních službách
Jana Rulfová - pracovník v sociálních službách
Marie Levicová - pracovník v sociálních službách
Věra Šípová - pracovník v sociálních službách