Adresář

Odlehčovací služby

Tel.: 494 534 431
Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Vedoucí služby: Mgr. Petra Šírová - vedoucí OS
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby:

- přeprava uživatele z domova do Stacionáře sv. Františka a zpět a dle požadavků uživatele, pouze ve všední dny -  6 Kč/ 1 km

Cílová skupina: senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.

Cíle: umožnit odlehčení pečující osobě nebo osobám, sociálně začlenit seniora, v co největší míře udržet stávající schopnosti a dovednosti seniora

Úhrada: poskytnutí ubytování (+ úklid a praní) -170 Kč za započatý den. V době nepřítomnosti uživatele je účtována režie ve výši 20%. Základní  činnosti jsou účtovány stanovenou sazbou 130 Kč /hod. Celodenní stravné činí 165 Kč. Záloha v den nástupu 535 Kč/ 1 den.

Seznam lidí

Bc. Jiří Janeček - ředitel
Zuzana Adamcová, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Petra Šírová - vedoucí OS