Adresář

Pečovatelská služba - Lázně Bohdaneč

Tel.: 603 459 486
Šípkova 49, Lázně Bohdaneč, 533 41
Vedoucí služby: Eva Beránková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

doprava automobilem

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní a ambulantní sociální službu seniorům a dalším lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít osobní život podle svých individuálních tělesných, duševních i duchovních potřeb.

Seznam lidí

Mgr. Petra Nováková, - sociální pracovnice Pečovatelské služby Lázně Bohdaneč
Eva Beránková - vedoucí