Adresář

Pečovatelská služba - Pardubice

Tel.: 466 335 026, 775 296 850
V Ráji 732, Pardubice, 530 02
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

aktivizační činnosti, doprava automobilem, kopírování

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní sociální službu seniorům a dalším lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít osobní život podle svých individuálních tělesných, duševních i duchovních potřeb. 

Seznam lidí

Jarmila Klimešová - vedoucí
Mgr. Alice Kuklová - sociální pracovnice
Zdeňka Tomčalová - zástupce vedoucí
Bc. Hana Včelová, DiS. - sociální pracovnice