Adresář

Rodinné centrum DaR

Tel.: 603 880 938
Družstevní 366, Luže, 538 54
Vedoucí služby: Mgr. Dominika Košnarová, DiS. - vedoucí Rodinného centra DaR v Luži
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt
Fakultativní služby: NE
Rodinné centrum DaR bylo otevřeno v červenci 2010 a jeho provozovatelem je Oblastní charita Pardubice ve spolupráci s městem Luže, ale hlavně s maminkami, které se na provozu centra a jeho pestrém programu aktivně podílí.

Seznam lidí

Mgr. Dominika Košnarová, DiS. - vedoucí Rodinného centra DaR v Luži