Adresář

Bc. Lucie Pacáková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 585 100 040, 732 198 937     7npsVWf7Y8xy.Z4WHaBC677c-irmV92938Es-Z29g

Mgr. Tereza Pacáková

sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 734 683 278     a.EobZ2hW-nu5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Renata Pacalová

Pracovnice v sociálních službách

Mgr. Helena Pachnerová

vedoucí kanceláře, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 377 221 540, 731 433 015     3.yo4Z2hW-uxVbenW7c-U1.hT-uk87j7T-M

Bc. Jarmila Pachtová

vedoucí střediska pečovatelské služby
Tel: 736 765 017     58EwZ-54_8pr-~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb

Mgr. Vlastimil Paciorek

pracovník v sociálních službách
Tel: 605 867 180     cenC-7ca75CkT7ej0dm%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys

Simona Paďourková

Pečovatelka
Tel: 731 402 997    

Mgr. Tereza Pahorecká

Vedoucí denního stacionáře
Tel: 731 621 984     _8uy837cW7c-T65j4mnf6b~8~8zhTj

Hana Pajdlová, DiS.

sociální pracovník/vedoucí
Tel: 777 808 947     38AkO%5bZeBFRYUS%mEk1~daY.kmYZhaa8kmb

Gabriela Pakostová

pracovnice pro Sociální šatník
Tel: 774 728 645     %8GxZ94WH-uk87j73dkmb

Alena PALDUSOVÁ

vedoucí Osobní asistence, koordinátor domácí hospicové péče, poradce pro pečující
Tel: 776 200 200     WerxRWf77_HC5f56LTII99enT-uk87j7T-M

Eva Páleníková

vedoucí odlehčovací služby a pracovník v sociálních službách pod dozorem sociálního pracovníka
Tel: 731 433 539     0onh6Zb_9bxy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys

Naděžda Páleníková, DiS.

ředitelka - statutární zástupkyně
Tel: 739 524 364     98qob254_8yo47agc8m%C9ef4-rhT65j4mnhTj

Monika Paličková

administrativní pracovnice
Tel: 596 241 141, 733 621 639     8hAs1Z2hWevm1~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M

Ing. Marie Paločková

asistentka, PR pracovnice
Tel: 568 408 470, 736 529 300     88EsVWf77hpu5f56LTGBV0~9T-uk87j7T-M