Adresář

Miriam Dohnalová, DiS.

koordinátor Tříkrálové sbírky, sociální pracovnice pečovatelské služby
Tel: 731 604 434     8bEsR_2--aAk2~l7VX~z-f2938Es-Z29g

Jana Fučíková

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     58AkO4k94dBFRYUS_mIhT65j4mnhTj

Bc. Lenka Gribáčová

sociální pracovnice služby pro rodiny s dětmi a krizové pomoci
Tel: 739 739 886     7.AuRW_j49nm5f56LTCD.W7%WkvDRW7r

Jana Hubáčková

vrchní sestra domova pro seniory
Tel: 731 402 994     58AkO6k8W-xy.Z4WHiGFO1.7~bGkO1p

Markéta Jindráková

zástupce vedoucí/pracovník v sociálních službách Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 731 604 441     WsLvO_5l6rm%C%jnT-uk87j7T-M

Mgr. Romana Karták

sociální pracovnice pro rodiny s dětmi a krizové pomoci, projektu Pěstoun a vedoucí těchto služeb
Tel: 732 122 071     ~hzk4Z2cWkGk1YUS_mIhT65j4mnhTj

Alena Kočová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 733 220 649     WerxRWagYhIkQOQhaokmYZhaa8kmb

Jana Kohoutová

pracovník v sociálních službách Domu sv. Petra pro muže
Tel: 732 140 224     58AkO9e%-nGy.Z4WHiGFO1.7~bGkO1p

Martin Košťál

pracovník v sociálních službách Domu sv. Petra pro muže
Tel: 732 140 224     88EDZ.2c-lGk2YUS_mIhT65j4mnhTj

Helena Ledvinková, DiS.

sociální pracovnice Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     WsLvO_5l6rm%C%jnT-uk87j7T-M

Mgr. Dana Marková

ředitelka
Tel: 388 412 738, 731 402 993     ~.qs-3b6LTCD.W7%WkvDRW7r

Jitka Nachlingerová, DiS.

zástupkyně vrchní sestry domácí péče
Tel: 731 604 439     5bGuRWd7Yays459j-onjGKflc5prRb~lW5pJ

Mgr. Tereza Pudivítrová

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     a.EobZ2hb_vFZdhgc8m%C%jnT-uk87j7T-M

Martina Suchánková

pracovník v sociálních službách Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 731 604 442     WsLvO_5l6rm%C%jnT-uk87j7T-M

Jana Šímová, DiS.

sociální pracovník TP Most naděje
Tel: 731 598 765     58AkOc~e-onjGKflc5prRb~lW5pJ

Bc. Věra Šťastná

vrchní sestra domácí péče
Tel: 733 676 732     c.EkOcj7%mAkQOQhaokmYZhaa8kmb