VIZE CHARITY KAPLICE

Vizí Charity Kaplice je být odborným a transparentním poskytovatelem sociálních služeb a stabilním zaměstnavatelem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice. Partnery organizace pro jednání v sociální oblasti jsou zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, dále pak subjekty veřejné správy a podnikatelského sektoru, sponzoři, donátoři, média, spolupracující organizace a v neposlední řadě také široká veřejnost.

POSLÁNÍ CHARITY KAPLICE

Posláním organizace je zajišťovat kvalitní a dostupné sociální služby ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice a podílet se na rozvoji občanské společnosti v regionu. Charita Kaplice poskytuje sociální služby: pečovatelská služba, sociální rehabilitace a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Cílovou skupinou sociálních služeb Charity Kaplice jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a děti a mládež zasažené či ohrožené nežádoucími společenskými jevy.

HODNOTY CHARITY KAPLICE

1. ODBORNOST

2. PROFESIONALITA

3. TRANSPARENTNOST A ZDRAVÉ FINANCE

4. ZODPOVĚDNOST A LOAJALITA

5. PARTNERSTVÍ

 

Související informace:

 

 

DOMA JE DOMA Petice za záchranu domácí zdravotní péče

DOMA JE DOMA Petice za záchranu domácí zdravotní péče podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, určená k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
 
Důvěrně známé prostředí domova je hojivé už samo o sobě. Chceme, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí i se svými rodinami. Chceme, aby mohli dál využívat domácí zdravotní péči placenou ze zdravotního pojištění, která je dostupná pro každého. Nepřipusťme návrat do časů, které ještě mnozí z nás pamatují, kdy naši blízcí tiše čekali na svůj konec za plentou v přeplněných nemocnicích a lidé s hendikepem žili výhradně v ústavech.

VEČERNÍ PROHLÍDKY V KLOKOTECH

VEČERNÍ PROHLÍDKY V KLOKOTECH

Komentovaná prohlídka areálu s varhanním dostaveníčkem. 

Výroční zpráva Charita Kaplice 2018

Výroční zpráva Charita Kaplice 2018

Sousedská slavnost “Masná žije!“

Sousedská slavnost “Masná žije!“

Proč je dobré být na sousedské slavnosti? Odpověď je jednoduchá. Máte možnost se zúčastnit veřejného dění, potkáte se s místními lidmi, posílíte vztahy v místní komunitě. My měli možnost mluvit o tom, proč existují služby Charity Kaplice, jaké činnosti se věnují a pro jaké lidi jsou určeny. A pro jaké lidi vlastně? V podstatě pro všechny, kdo potřebují podporu, ať už z důvodu věku, nemoci, či nějakého specifického hendikepu, pro lidi z naší komunity, pro lidi, se kterými se běžně setkáváte i vy, jsou to vaši sousedé, příbuzní, známí.

DEPO KAPLICE – CO SE U NÁS DĚJE OD ZAČÁTKU ROKU?

DEPO KAPLICE – CO SE U NÁS DĚJE OD ZAČÁTKU ROKU?

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo je klub, který je určen pro každého ve věku 11-20 let. Jedná se o službu, ve které může kdokoliv trávit efektivně svůj volný čas. Klub je vybaven fotbálkem, šipkami, kulečníkem, stolním tenisem a velkým výběrem stolních her, které je možno volně využívat. Dále je možnost promítání filmů na přání, doučování, tvoření, ale především možnost popovídat si nebo se svěřit se svým trápením a společnými silami tak můžeme najít nějaké řešení. Sídlíme na adrese Horská 740, a máme otevřeno každý den od pondělí do čtvrtka 12:00-17:00, v pátek od 12:00 do 16:00.

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI