Charita Kaplice - další úspěch Dédéčka

Charita Kaplice - další úspěch Dédéčka

Již druhým rokem se Charita Kaplice, konkrétně NZDM Dédéčko, zapojuje do celostátní soutěže „Můj svět“, kterou pořádá Charita Opava. V loňském roce se naše fotografie dostaly do putovní výstavy, kterou jsme si přivezli i k nám na jih. Avšak letos se dvě z devíti námi zaslaných fotografií umístily na výherních příčkách, a to 3. místo v kategorii „Portrét“ a 2. místo v kategorii „Jak to vidím já“. Do soutěže bylo letos zasláno celkem 170 fotografií.

Postní almužna 2019

Postní almužna 2019

Popeleční středou, vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.

Postní doba stojí na třech pilířích. Jsou jimi almužna, modlitba a půst.

Charita Kaplice - NZDM DéDéčko a úspěch ve fotosoutěži Můj svět

Charita Kaplice - NZDM DéDéčko a úspěch ve fotosoutěži Můj svět

I letos se NZDM DéDéčko účastnilo celostátní soutěže MŮJ SVĚT, kterou již 11. rokem pořádá Charita Opava. V loňském roce se naše fotky neumístily na výherních příčkách, ale i přesto se dostaly mezi 30 nejlepších, které putovaly po výstavách po celé republice.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi uživateli Charitní pečovatelské služby – září 2018

Ve dnech 24.9. – 30.10.2018 proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli Charitní pečovatelské služby za účelem dalšího zkvalitňování poskytovaných služeb a z důvodu zjištění zájmu o rozšíření provozní doby sociální služby. Pracovníci Charitní pečovatelské služby rozdali uživatelům celkem 111 dotazníků spokojenosti. Návratnost vyplněných dotazníků byla 57% (celkem tedy 63 dotazníků). Na některé otázky uživatelé neodpověděli. Následující údaje a grafy zohledňují pouze odpovědi, které uživatelé uvedli (zatrhli).

Charita Kaplice - NZDM DéDéčko a přelom roku

Charita Kaplice - NZDM DéDéčko a přelom roku

Vánoce v nízkoprahu - Společnými silami, pracovníků a dětí, vznikl projekt Strom plný přání.

Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!

Koledníci z Jilemnice. Foto Jakub Žák

Celkem 119 184 663 korun. Tolik se letos vybralo do 23 908 pokladniček Tříkrálové sbírky. Dnes místní charity pod úředním dozorem rozpečetily ty poslední a peníze z nich sečetly. Kluci a děvčata v přestrojení za tři krále koledovali a vybírali peníze do pokladniček prvních čtrnáct dní v lednu. Charita Česká republika nyní děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.

Charita Kaplice – statistické údaje 2018 (říjen - prosinec) – město Kaplice

CHPS měla k 1. 10. 2018 celkem 111 uživatelů (58 v Kaplici). Během sledovaného období poskytla CHPS své služby celkem 120 uživatelům (z toho 59 uživatelům z Kaplice).

Charita Kaplice – statistické údaje 2018 (říjen - prosinec) – město Velešín

CHPS měla k 1. 10. 2018 celkem 111 uživatelů (35 ve Velešíně). Během sledovaného období poskytla CHPS své služby celkem 120 uživatelům (z toho 37 uživatelům z Velešína).

HYALIT předal Toleranci finanční dar!

HYALIT předal Toleranci finanční dar!

Dne 5. prosince se v prostorách sociální rehabilitace Tolerance sešli klienti služby a pracovníci Charity Kaplice se zástupci občanského sdružení Hyalit. Toto setkání bylo dopředu avizované a pečlivě připravené. Klienti spolu s pracovníky připravili prostory služby a také bohaté pohoštění. Mělo dojít k velmi hezkému, slavnostnímu a také neobvyklému aktu.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 sečetla českobudějovická diecéze jako první

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 sečetla českobudějovická diecéze jako první

České Budějovice, jižní Čechy; českobudějovická diecéze – Výsledky Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi jsou sečteny. Jako vůbec první ze všech diecézí v republice zná českobudějovická diecézní Charita kompletní výsledek sbírky: 7 499 909 Kč. Oproti loňskému roku hlásí nárůst o více než 300 tisíc korun.  Peníze pomohou např. seniorům, zdravotně postiženým, matkám s dětmi, lidem bez domova, a to zejména v regionech, kde se koledovalo. 

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI