Charitativní výstava obrazů

Dovolujeme si Vás pozvat na charitativní výstavu obrazů

Charita Kaplice pomáhá

Na základě Nařízení Rady (EHS) č 3730/87 a Nařízení Komise (EHS), kterými se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství, zajistila a předala Charita Kaplice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města Kaplice následující potravinovou pomoc pro potřebné:

Zveme Vás na besedu ARCHA

Jak funguje Charita Kaplice?
 
Naším hostem bude Mgr. Ivana Žáčková, ředitelka Charity Kaplice.

CHARITA KAPLICE DĚKUJE FARNÍ CHARITĚ VELEŠÍN

 

Chtěla bych touto cestou vyjádřit naše poděkování Farní charitě Velešín.

 

Velikonoční trhy v zimním kabátě

Velikonoční trhy v zimním kabátě

Dnes, v čase, kdy nám teploměr na některých místech, kromě obýváku, ukazuje více jak 10 oC, slunce má větší sílu, ptáci zpívají a příroda se pomalu probouzí, vzpomínám, jak jsme na začátku nového roku jako Charita Kaplice plánovali bleší trh o Velikonocích. 

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitě ČR chybí na provoz sociálních služeb jednotlivých charit 170 405 000 Kč. Kvůli napjatým rozpočtům i škrtům vlády, krajů i obcí je tak ohroženo 427 služeb pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a další tisíce klientů v tíživé životní situaci.

Charitní pečovatelská služba Kaplice informuje….

Rádi bychom Vám touto cestou předali několik málo informací o terénní sociální službě: Charitní pečovatelská služba Kaplice. I když naše služba funguje již od roku 2008, stále málokdo ví, proč tato služba existuje, pro koho je určena a s čím Vám můžeme pomoci.

Diecézní charita ČB nabízí lidem v nouzi potraviny

Ekonomická krize trvá, počet nezaměstnaných roste, a také pracovníci českobudějovické Diecézní charity mají více práce. „V minulém roce jsme z našeho Humanitárního potravinového skladu vydali 3 136 kg mouky, 360 kg másla, 1 700 kg sušeného mléka a 5 202 kg těstovin,“ uvedla ředitelka Diecézní charity ČB Mgr. Michaela Čermáková.

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Tříkrálová koleda na Kaplicku

Je již tradicí, že po Novém roce naše domovy obchází tříkráloví koledníci s požehnáním a prosbou o příspěvek do sbírky, která má celonárodní charakter a každoročně pomáhá potřebným jak u nás v ČR, tak v zahraničí.

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI