Co jsme si díky pomoci Nadace Divoké husy pořídili?

Dvojnásobek výtěžku z Charitativní výstavy obrazů pomohl k dovybavení a modernizaci sociální služby Sociální rehabilitace.

Otevření nového Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Dolním Dvořišti

Otevření nového Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Dolním Dvořišti

Starostka obce Dolní Dvořiště paní Helena Panská a ředitelka Charity Kaplice Mgr. Ivana Žáčková v pátek 7. února v 15:00 hodin slavnostně zahájily otevření prostor nově vzniklého zařízení. NZDM Dolní Dvořiště je už třetím zařízením Charity Kaplice tohoto typu (další jsou v Kaplici – NZDM Depo a ve Velešíně – NZDM Molo).

Charita otevřela DMS UKRAJINA

Charita ČR pokračuje ve finanční sbírce na pomoc Ukrajině, současně také otevírá dárcovskou SMS ve tvaru DMS UKRAJINA, na číslo 87 777.

Sbírka trvanlivých potravin pro lidi v nouzi

foto vjerka

Těstoviny, rýže, cukr, masové konzervy a polévky v sáčku pomohou lidem ve finanční nouzi. Do sbírky můžete přispět i Vy, budeme moc rádi! V dalším textu najdete informace, co všechno můžete darovat a kam a kdy věci přinášet.

Konečné výsledky Tříkrálové sbírky na jihu Čech

Tříkrálová sbírka skončila. Celkem bylo vykoledováno 4.474 024,- Kč. Do sbírky v českobudějovické diecézi bylo zapojeno cca 4600 dobrovolníků. Upřímně děkujeme všem dárcům, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku a dobrovolníkům včetně organizátorům, bez kterých by sbírka nemohla být takto úspěšná. Na tomto odkazu se můžete podívat na konečné výsledky Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi.

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Dárci charitní Tříkrálové sbírky byli i letos ke koledníkům štědří. Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS věnovali celkem přes 82 milionů korun. Výtěžek pomůže zejména lidem v nouzi a s postižením, nemocným a seniorům. Část výnosu jde na humanitární pomoc.

CHARITA KAPLICE DĚKUJE

Charita Kaplice děkuje za věnování výtěžku z Adventního charitativního trhu.

 

Cenu Charity obdrželi vynikající pracovníci

Cenu Charity obdrželi vynikající pracovníci

Devět charitních pracovníků a dobrovolníků obdrželo 25. září v Praze ocenění z rukou nejvyšších představitelů Charity ČR: prezidenta biskupa Pavla Posáda a ředitele Lukáše Curyla. Cena Charity ČR je poděkováním za nelehkou a obětavou práci a podporu charitního díla.

POMOC PŘI  POVODNÍCH

V rámci humanitární pomoci při letošních povodních pomohla naše organizace čtyřem rodinám postiženým povodněmi. Mezi poškozené byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši Kč 370.000,--.

Komunitní plánování - dobrovolně

V březnu letošního roku ukončila Charita Kaplice ve spolupráci s městem Kaplice realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kaplice“. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Přestože na další pokračovaní komunitního plánování Charita Kaplice nezískala finance, setkávání lidí zapojených do procesu komunitního plánování pokračuje dál.

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI