ADVENTNÍ TRH VE VELEŠÍNĚ

ADVENTNÍ TRH VE VELEŠÍNĚ

Tradiční součástí Adventních trhů ve Velešíně jsou i pracovnice Charity Kaplice. Nejinak tomu bylo i letošní rok

S příchodem adventu jsou téměř v každém městě i menší obci neodmyslitelně spojené nejrůznější trhy a slavnostní rozsvěcení vánočních stromků. Druhou adventní neděli slavnostním adventním rouchem ožilo i město Velešín. Tohoto trhu se zúčastnily i pracovnice Charitní pečovatelské služby Velešín.

Měly zde vlastní stánek s výrobky uživatelů pečovatelské služby a sociální rehabilitace. Výrobky za pečovatelskou službu vyráběli senioři v klubovně, v rámci projektu „Klubík“ a některé výrobky pocházejí z rukou osob se zdravotním postižením, kteří docházejí do sociální rehabilitace Tolerance v Kaplici. 

Několik týdnů tvrdé práce se ale vyplatilo a výrobky byly úžasné, což ocenili také nakupující. V našem stánku si mohli příchozí zakoupit mýdla, vánoční přáníčka, kabelky, ubrusy, výrobky z vosku a další krásné věci.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim uživatelům, kteří se podíleli na výrobě těchto předmětů a také všem, kteří na trhy přišli a zakoupením našich výrobků podpořili činnost celé naší organizace.

Na každém stánku bylo zavěšeno jmelí, které trhům dodávalo ještě vánočnější atmosféru. Velešínským náměstím se linula vůně tradičního vánočního punče a medoviny. Stánkaři nabízeli adventní věnce, svícínky, hračky, vánoční ozdoby a vazby, cukrovinky a vánoční perníčky, výrobky uměleckých řemesel.

Kolem páté hodiny proběhla každoroční zvonková procházka, kdy děti s rodiči obešli náměstí za vedení paní Růžičkové. Tento průvod se zastavil u krásně nazdobeného vánočního stromu, kde za pomoci pana starosty, zvonečků a vánočních koled došlo k jeho rozsvícení. Pan starosta na závěr popřál všem krásné prožití vánočních svátků a kolem šesté hodiny lidé odcházeli s veselou náladou domů.

Simona Bartoňová a Lucie Valešová

 

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI