CHARITA KAPLICE UZAVŘELA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU ROKU 2019

CHARITA KAPLICE UZAVŘELA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU ROKU 2019

Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 200.329,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2019, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace, doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi a farnosti Kaplice.

 

OBEC

ČÁSTKA

Benešov nad Černou

9 372 Kč

Besednice

14 368 Kč

Blansko

3 853 Kč

Bujanov

6 208 Kč

Přibyslav

350 Kč

Dolní Dvořiště, Rybník

11 587 Kč

Horní Dvořiště

2 918 Kč

Hubenov, Ráveň, Střítěž - Kaplické nádraží

4 191 Kč

Malonty

23 542 Kč

Netřebice

5 507 Kč

Omlenice

8 472 Kč

Pohorská Ves

2 777 Kč

Pořešín

2 175 Kč

Rožmitál na Šumavě

8 287 Kč

Hněvanov, Michnice

2 838 Kč

Rychnov nad Malší

4 457 Kč

Soběnov, Buda

11 555 Kč

Smrhov, Bída

4 630 Kč

Výheň

2 310 Kč

Kaplice

70 932 Kč

CELKEM:

200 329 Kč

 

 

Naše poděkování patří:

 

  • koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
  • panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků a vedoucích skupiny
  • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
  • firmám a organizacím: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, Šmak Kaplice – Pavel Rous, Auto Čížek, Bergmüller s.r.o, Teta drogerie – Feslová, PC Servis KB s.r.o, Kavárna pod kostelem – Kamil Cvach, Restaurace Pod kaštany Malonty, D&G Elektrik Malonty, Barvy + laky Karel Malák Kaplice, Pokrývka s.r.o. Benešov nad Černou, SG4 Schody s.r.o. Kaplice – nádraží, Obecní úřad Benešov nad Černou, DCH České Budějovice
  • panu P. Lattnerovi, panu M. Románkovi  za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
  • paní Chromé z Města Kaplice, která nám pomáhala se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky

SponzořiKoledníci v KapliciTříkrálovka KaplicebujanovhněvanovIMG_20190104_094013

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI