Charita Kaplice - zakončení roku 2017 v Sociální rehabilitaci Tolerance

Konec roku proběhl, jednoduše řečeno, dynamicky. Kromě běžného programu ambulantní služby a vykonávání terénní práce pracovníci chystali vánoční besídku pro klienty, jejich blízké a zástupce spolupracujících institucí. Také absolvovali několik prodejních akcí. Klienti vyráběli dušičkové a adventní věnce a výrobky s vánočními motivy, účastnili se vzdělávacích přednášek od externích přednášejících pro klienty služby. Pracovali jsme též na zútulnění prostor ambulantní služby, prostory byly nově vymalovány, byly nakoupeny potřebné pomůcky a vybavení. V neposlední řadě jsme zahájili úzkou spolupráci s organizací Koníček, o.p.s., která se týká zapojení klientů služby do projektu „Zaměstnávání lidí OZP“.

Část našich klientů se do projektu „Koníčka“ zapojilo. Cílem je navýšit dovednosti tak, aby lidé se zdravotním postižením měli větší šanci na trhu práce. S přihlédnutím k cíli sociální rehabilitace pracovat u svých klientů na eliminování sociálního vyloučení je žádoucí, aby takovéto projekty byly lidem s postižením nabízeny a poskytovány. Doufáme, že absolvování vzdělávací části projektu se  našim klientů šance na jakékoli zapojení do pracovního procesu zvýší.

Před koncem roku jsme s klienty služby vyrazili na divadelní představení “Ježíšek Superstar“ do Malého divadla v Českých Budějovicích. Přestavení se všem líbilo, den s kulturou jsme si zpestřili i gastronomicky, součástí byl dobrý oběd v restauraci a posezení v kavárně.

Kolotoč prezentačních a prodejních akcí jsme zahájili na Kaplických dnech s řemesly a jarmarkem, dále pokračovali prodejem adventních věnců na náměstí v Kaplici, účastí na vánočních trzích ve Velešíně a zakončili předvánočním prodejem ve dvoře kavárny Kap Café. Velmi tímto děkujeme KIC Kaplice a DDM Kaplice za pozvání na zmíněné akce. Výtěžek z prodeje bude využit na podporu sociálních služeb Charity Kaplice.

Ve středu 20. prosince proběhla v prostorách ambulantní služby Vánoční Besídka. Tradičně se jí, kromě klientů a pracovníků služby, účastnili i další pozvaní. Tentokrát dorazili rodinní příslušníci některých klientů, zástupkyně odboru sociálních věcí a péče městského úřadu v Kaplici, velitel městských strážníků v Kaplici, pan Martin Griga, místostarosta města Kaplice, Mgr. Libor Lukš. Podávaly se chlebíčky, vánoční cukroví a vánoční ovocný punč, hrály koledy. Tato akce byla nejen hezkým zážitkem pro klienty služby, kteří se podíleli na přípravě, ale i důstojným zakončením kalendářního roku.

Dovolte mi, abych Vám touto cestou popřál pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2018.

 

kap caféprodej adventní věnceprodej dušičkytrhy velešínvánoční besídka 2017

 

Napsal: Petr Šípek, vedoucí Sociální rehabilitace Tolerance

Mgr. Ivana Žáčková

 

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI