Město Kaplice a Charita Kaplice společně

Dne 13. 4. 2015 proběhlo veřejné zastupitelstvo, kde byl projednán a schválen návrh Charity Kaplice na převzetí Pečovatelské služby Města Kaplice (článek převzat z Kaplického zpravodaje).

Vážení občané, tímto bychom Vám chtěli věnovat pár následujících řádků a informovat o událostech, které se v současné době v Kaplici odehrávají v souvislosti se změnou organizace pečovatelské služby.                                                                                     

        Dne 13. 4. 2015 proběhlo veřejné zastupitelstvo, kde byl projednán a schválen návrh Charity Kaplice na převzetí Pečovatelské služby Města Kaplice. Jsme opravdu velice rádi, že se tohoto jednání neúčastnili pouze samotní zastupitelé, ale svůj názor přišli svobodně vyjádřit především sami ti, kterých se tato záležitost týká nejvíc.                                                           

         Je zcela pochopitelné a správné, že tento návrh v některých z Vás vyvolal poměrně silné reakce a možná ve Vás stále zůstává plno nezodpovězených otázek. Je pravda, že reorganizace Pečovatelské služby Města Kaplice nebude zcela jednoduchou záležitostí a je třeba zvážit všechny možnosti, které se nabízí. Nebude se jednat pouze o formality s tím spojené, půjde také o to, minimalizovat neúplné informace a zamezit obavám, které mohou v souvislosti s touto změnou vznikat. Proto je třeba objasnit situaci se všemi okolnostmi, které nás vedly k takovému rozhodnutí.                                                                                                    

      Na území Města Kaplice poskytují pečovatelskou službu dva subjekty - Město Kaplice a Charita Kaplice, které jsou z velké části financované z dotací MPSV. S příchodem roku 2015 přešla rozhodovací pravomoc rozdělování dotací z MPSV na kraje a spolu s tím byl vyvíjen určitý tlak ze strany Jihočeského kraje, aby se situace dvou poskytovatelů na jednom území nějak řešila. O spolupráci Charity Kaplice a města Kaplice se hovořilo už v minulosti, nicméně až nyní se o ní začalo skutečně uvažovat. Samotný výraz zrušení pečovatelské služby je možná trochu zavádějící a nešťastně zvolený. Podstata není v tom, že se pečovatelská služba zruší. Podstatou je vzájemná spolupráce a zkvalitnění poskytování pečovatelské služby. Ze dvou totožných služeb vznikne služba jedna, kterou bude nadále pro své občany zajišťovat město Kaplice prostřednictvím Charity Kaplice.                                                    Pravidla přidělování samotných bytů v Domě s pečovatelskou službou a Domě Chráněného bydlení v Blansku zůstává stejná s tím, že hlavním kritériem pro přijetí bude potřebnost žadatele. Tyto budovy nadále zůstávají majetkem města, přičemž o přidělování bytů budou rozhodovat pověření zaměstnanci města Kaplice. Změna se bude týkat pouze chodu poskytování pečovatelské služby jako takové (dovoz obědů, úklidy atd.).                                   

      Celý proces převzetí pečovatelské služby budou město Kaplice s Charitou Kaplice v průběhu následujících měsíců projednávat a dolaďovat, aby vše bylo dle zákonných norem. Naším hlavním zájmem je, aby se změny, které nastanou, co nejméně dotkly uživatelů obou sociálních služeb. O dalších krocích vás budeme pravidelně informovat.                                             

     Tento model společné cesty již funguje v jiných městech, otevírá nové možnosti, jak zkvalitnit a zefektivnit poskytování pečovatelské služby. Spolupráce mezi Charitou Kaplice a městem Kaplice představuje příležitost pro vzájemné obohacení, společné plánování sociálních služeb a sdílení zkušeností. Jsme přesvědčeni, že se jedná o správnou věc a doufáme, že se nám s vaší podporou podaří připravit ideální podmínky pro naplnění našeho očekávání a společně dojdeme k všestranné spokojenosti.

Mgr. Ivana Žáčková

ředitelka organizace 

                                                                                 

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI