Národní potravinová sbírka 2015

Dne 21. 11. 2015 proběhla Národní potravinová sbírka 2015, které se zúčastnila i naše organizace. Důvodem sbírky je nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost na to, že i v České republice je chudoba problémem a že zde je mnoho lidí v těžké životní situaci, ve které si sami nemohou zajistit základní potraviny a jsou závislí na pomoci druhých.

Naše organizace se celonárodní sbírky zúčastnila již podruhé, a to v prodejnách Penny a Tesco v Českém Krumlově. Kolegyním z charitní pečovatelské služby a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se letos podařilo od dárců vybrat celkem 783 kg potravin, což je o 638 kg vice než v loňském roce.

Pomoc je určena lidem v nouzi v našem regionu. Jde o klienty sociálních zařízení a charitativních organizací, jejichž životní situace je natolik tíživá, že si nemohou zajistit základní potraviny vlastními silami, např. matky s dětmi v azylových domech, děti v dětských domovech či seniory, lidi s handicapem, lidi bez domova a další.

Dárcům, kolegyním, zaměstnancům výše zmíněných prodejen, zaměstnancům firmy SODEXO a všem, kteří se na sbírce podíleli, patří náš velký dík.

                                                                              Mgr. Ivana Žáčková

I VY MŮŽETE POMOCI