Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DéDéčko

Shrnutí roku 2017

V minulém roce jsme opravdu nezahálely. U nás v nízkoprahovém zařízení probíhaly minimálně jednou měsíčně specifické prevence. Nejčastějším tématem byl Virtuální svět, při kterém jsme našim uživatelům názorně ukazovali, jak si mají zabezpečit své internetové účty, jak se vyvarovat kyberšikaně a rozpoznat nebezpečí, která číhají ve virtuálním světě.

Velmi často se diskutovalo o tématu, který šokoval  téměř celý svět, a to hra „Modrá velryba“. Uživatele jsme uklidňovali, že se jedná o hoax a apelovali jsme na ně, aby ignorovali zprávy od neznámých uživatelů. Také jsme chodili s dětmi do přírody a na dětské hřiště, kde jsme s uživateli hráli různé pohybové hry a procvičovali tak hrubou motoriku. Do klubu si mohli uživatelé přinést a trénovat na své hudební nástroje nebo pomoci ostatním s hrou na nástroj. Často jsme také tvořili různé maličkosti, které si děti odnášely domů (například malování na trička, enkaustika, velikonoční zápichy do květináčů, výroba z kera hmoty, atd.). Nabízíme dětem stolní hry, fotbálek, či výtvarné činnosti, při kterých se dětmi sbližujeme a vytváříme si s nimi vztah důvěry, který je vzájemně velice prospěšný a důležitý při naší práci. Děti se postupně otevírají, svěřují se nám se svým trápením nebo radostmi a díky tomu pak můžeme vyřešit jejich často, pro ně, neřešitelné situace.

V létě byl pro mladší uživatele připraven příměstský tábor. V červenci na téma Harry Potter a v srpnu jsme se vydali na Cestu kolem světa. Každý z těchto táborů byl detailně zpracován, takže si „táborníci“ mohli užít boje s nadpřirozenými bytostmi, ale také se podívali do Asie či Ameriky. Podle našeho názoru a zpětné vazby od rodičů a dětí, byl tábor velmi úspěšný a začíná se pomalu stávat tradicí. Při obou termínech jsme museli zvyšovat kapacitu z 10 na 14 „táborníků“. Po dobu konání tábora, byla služba otevřena i pro ostatní uživatele.

 

Podzim nebyl na počasí moc vydařený, brzy přišla zima a tak naše plány uspořádat drakiádu s uživateli bohužel ztroskotaly, ale doufáme, že v příštím roce se povede uskutečnit. Vrátili jsme se zpět ke tvoření, kdy už jsme se pomalu začali soustředit na zimu a přicházející Vánoce. Vyráběli jsme adventní věnce, svícny a také ozdoby na stromek. 

Mimo jiné jsme s uživateli probírali témata, která byla pro ně aktuální. Dále jsme se hodně věnovali specifické prevenci na téma Sex a vztahy. Spousta našich uživatelů již pomalu dospívá a je zapotřebí toto téma probírat a diskutovat o možných rizicích. Z tohoto důvodu vznikl nápad oslovit firmu Durex s.r.o., která nám přislíbila, že poskytne různé vzdělávací materiály.  

V průběhu roku jsme děti doučovali a pomáhali jim s přípravou do školy. Diskutovali jsme o aktuálních, pro děti zajímavých tématech, na které potřebují znát odpovědi.

Zásadní význam našeho klubu je však v jeho poradenské a preventivní činnosti – umožňuje dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Vytvářejí pro děti chráněný prostor, v němž dospívající najde svoje místo, což je přesně to, co mnohdy dětem chybí. Děti jsou během pobytu v klubu zároveň chráněny a současně pod „dozorem“ zkušených a pro tento účel školených pracovníků. V našem klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu.

14522708_347191828954722_5696364490263824359_n

Plány na rok 2018

-        Uspořádat maškarní diskotéku

-        Zúčastnit se fotografické soutěže

-        Jarní přespání v klubu pro dívky

-        Jarní přespání v klubu pro chlapce

-        Ve spolupráci s knihovnou Dolní Dvořiště uspořádat Andersenovu noc (předběžně domluveno)

-        Jednodenní výlet

-        2 turnusy příměstských táborů

-        Podzimní spolupráce se školou „Tematické a tvůrčí dopoledne“

-        Drakiáda

-        Vánoční přespání pro dívky

-        Vánoční přespání pro chlapce

Mimo těchto větších aktivit zůstávají v našem plánu specifické prevence aktuálních témat, tematické týdny, videoprojekce, kontaktní práce, tvořivé dílny a další.

 

Autor článku: Vendula Kovacsová

Mgr. Ivana Žáčková

I VY MŮŽETE POMOCI