NZDM DéDéčko a Noc s Andersenem

NZDM DéDéčko a Noc s Andersenem

Již podruhé jsme uspořádali ve spolupráci s knihovnou v Dolním Dvořišti akci zvanou Noc s Andersenem. Letošní ročník byl na téma Andersen známý – neznámý.

Sešli jsme se v podvečerních hodinách v místní knihovně, kde jsme měli pro děti připravený bohatý program. Večer jsme zahájili logickou hrou „Lodě“, při které jsme malé nocležníky rozdělili na dvě skupiny. Ty si chvíli lámaly hlavy, jak se zhostit zajímavého úkolu. Bylo totiž důležité zapojit při této činnosti logiku a především týmovou spolupráci. Po pár minutách byla hádanka vyřešena a mohli jsme pokračovat. Co by to bylo za spaní bez lapače snů? I to bylo pro děti jednou z aktivit. Každý měl možnost vyrobit si svůj lapač, který si pak mohl odnést domů. Mimo tyto hry jsme si také společně popovídali o Andersenovi, kdo to byl a také jaké pohádky napsal. Konec večera jsme završili společným čtením z knihy H. K. Andersena a jeho sbírky pohádek. Každý z nocležníků dostal ráno drobnou odměnu za účast, které připravila paní knihovnice A. Kubincová. Byl to příjemný večer a už se těšíme na další andersenovské setkání v příštím roce.

IMG_20190329_194648IMG_20190329_201921IMG_20190329_214431IMG_20190329_202340IMG_20190329_230704

Autorka článku:

Vendula Kovacsová

 

Mgr. Ivana Žáčková

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI