Pečovatelská služba Charity Kaplice

Součástí Pečovatelské služby je i půjčovna Kompenzačních pomůcek. Nově máme k dispozici možnost zapůjčit, mimo jiné, i polohovací elektrickou postel, po které byla velká poptávka z řad veřejnosti. Díky finančnímu daru Diecézní charity České Budějovice ve výši Kč 24.500,- a z našich vlastních zdrojů, jsme mohli tuto postel pořídit. Výše půjčovného je k dispozici v aktuálním ceníku naší pečovatelské služby.

Další velmi poptávanou pomocí od pečovatelské služby je dovoz obědů. Na podněty našich klientů, kteří odebírají obědy, jsme od října loňského roku podepsali smlouvu s novou vývařovnou obědů „Jídelny by A. Hoďánek s.r.o.“ ze Zubčic. Dle ohlasů strávníků je kvalita a výběr jídel na vysoké úrovni. Nelze také opomenout dlouholetou spolupráci s restaurací Slovanský dům a na Velešínsku s firmou Foitl řeznictví a uzenářství, v.o.s., jejich ochotu, vstřícnost i chutná jídla.

Vilma Štěpánová - vedoucí pečovatelské služby

Mgr. Ivana Žáčková      

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI