Poděkování za finanční dar od Diecézní charity České Budějovice

         zaměstnanci a uživatelé sociálních služeb Charity Kaplice tímto děkují Diecézní charitě České Budějovice za finanční dar ve výši Kč 29. 219,--, který nám byl na základě naší projektové žádosti poskytnut v rámci oblasti Pomoc zdravotně postiženým.

          Dar byl využit na nákup polohovacího elektrického lůžka pro uživatele pečovatelské služby, seniory a osoby se zdravotním postižením, které pro podporu své soběstačnosti tuto kompenzační pomůcku potřebují dočasně zapůjčit (např. v situacích, kdy je u nich zhoršená pohyblivost, kdy jsou propuštění ze zdravotnického zařízení a pomůcku potřebují ke své rehabilitaci a rekonvalescenci, kdy došlo ke zhoršení zdravotního stavu a dotyčný/á čeká na vyřízení žádosti o pořízení vlastní pomůcky).

Dle projektového záměru byl dar dále použit na nákup a instalaci žaluzií v sociální službě Sociální rehabilitace Tolerance. Tato služba je v ORP Kaplice jedinou sociální službou svého druhu pro lidi s mentálním postižením. V ambulantních prostorách probíhá přímá práce s uživateli – nacvičování běžných činností (úklid, vaření, praní, ...), komunikačních dovedností, finanční gramotnosti,… V minulém roce došlo z důvodu špatného stavu k odinstalování původních žaluzií, které sloužily již předchozím nájemcům. V období celého roku do místností svítí přímé sluneční světlo. Pořízením a instalací nových žaluzií jsme nejen vyrovnali, ale i navýšili standard, který vyplývá z obsahu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

 

Mgr. Ivana Žáčková

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI