PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DAR Z VÝTĚŽKU ADVENTNÍCH TRHŮ VE VELEŠÍNĚ

Dne 18. 1. 2018 nám byl prostřednictvím ředitelky KIC města Velešín p. Hany Růžičkové předán finanční výtěžek z adventních trhů ve výši Kč 20.000,--. Naše poděkování náleží všem organizátorům a účastníkům této akce:

 

-        p. Haně Růžičkové

-        Společnosti přátel města Velešín

-        p. Milanovi Noskovi

-        2. stupni ZŠ Velešín

-        MŠ Velešín

-        Jednotě Kaplice

-        Klubu maminek Velešínské klubíčko

-        p. Vackové ze Skřidel

-        p. L. Švecové

-        Řeznictví Josef Foitl

-        ZUŠ Velešín

-        přátelům a známým všech výše uvedených

 

Prostřednictvím tohoto daru můžeme i nadále zkvalitňovat a rozvíjet naše služby.

 

web18

 

Za Charitu Kaplice Mgr. Ivana Žáčková

I VY MŮŽETE POMOCI