POMOC PŘI  POVODNÍCH

V rámci humanitární pomoci při letošních povodních pomohla naše organizace čtyřem rodinám postiženým povodněmi. Mezi poškozené byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši Kč 370.000,--.

3.6.2013 – kontaktováni starostové postižených obcí s dotazem na škody způsobené povodní, ještě týž den bylo v těchto oblastech provedeno základní sociální šetření pracovníky Charity Kaplice (Mgr. Žáčková, Mgr. Kutějová, Mgr. Kutěj). Nejpostiženější obcí byl Benešov nad Černou – dvě rodiny, Kaplice – jedna  rodina

5.6.2013 – rozvoz a předání čistících, mycích, dezinfekčních prostředků a úklidového nářadí dle požadovaného rozpisu

10.6.2013 – provedena následná sociální šetření – zjišťování dalších možností pomoci

1.7.2013 – provedeno sociální šetření v ČK – zborcená opěrná zeď následkem silných dešťů

2.7.2013-8.7.2013 – kompletace podkladů nutných pro uzavření smluv o finančním daru

10.7.2013 – podpisy čtyř darovacích smluv, celkem mezi poškozené dle rozsahu škod rozděleno Kč 170.000,--

11.7.2013-15.7.2013 – zjišťování dalších možností pomoci s cílem zabránit škodám při dalších případných povodních

15.7.-16.7.2013 – kompletace podkladů nutných pro uzavření smlouvy o finančním daru

17.7.2013 – podpisy dvou darovacích smluv o finančním daru, rozděleno 2x Kč 100.000,--

            Charita Kaplice tak zajistila humanitární pomoc lidem poškozeným povodní v celkové výši Kč 370.000,--. Tyto finanční prostředky nashromáždila a dále přerozdělovala na základě požadavků ředitelů jednotlivých charit Diecézní charita České Budějovice (část těchto prostředků pochází ze sbírky konané na pomoc postiženým povodněmi z Německa a část věnovalo Biskupství českobudějovické ze sbírky konané mezi věřícími v kostelech v Jihočeském kraji.

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI