VÝTĚŽEK Z ADVENTNÍCH TRHŮ VE VELEŠÍNĚ

VÝTĚŽEK Z ADVENTNÍCH TRHŮ VE VELEŠÍNĚ

Jako každoročně ožil před Vánocemi Velešín tradičními adventními trhy. Na jeho přípravách, samotném průběhu a celkové atmosféře se podílelo několik dobrovolníků a prodejců, řada spolků či jiných sdružení a v neposlední řadě také mnoho návštěvníků a kupujících.

Všichni, kteří se této akce nějakým způsobem zúčastnili, tak učinili z dobré vůle a pro dobrou věc. Výtěžek z těchto trhů město Velešín vždy rozděluje mezi potřebné velešínské spoluobčany a ne jinak tomu bylo i letos.

Mezi obdarovanými byla i Charitní pečovatelská služba Velešín. Výtěžek ve výši Kč 20.400,-- byl dne 20. ledna 2015 slavnostně předán ředitelce Ivaně Žáčkové.  Obdržené peníze jsou určeny přímo na činnost spojenou s pečovatelskou službou poskytovanou pro velešínské seniory. Konkrétně letos budou peníze využity na aktivity v Klubíku. Budeme moci např. pořídit materiál na výrobu dárkových předmětů, nakoupit výtvarné potřeby, nakoupením filmů na DVD budeme moci nabídnout jejich častější promítání, pokud bude ze strany seniorů zájem, mohli bychom zajistit několik zajímavých výletů a určitě část výtěžku bude použita na setkání seniorů, které proběhne opět v září ve velešínském kině. Klubíkových aktivit se mohou zúčastnit nejen uživatelé služby, ale všichni, kteří mají chuť a čas.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli svou činností a díky nimž mohly peníze doputovat i k „našim rukám“.  Naše veliké poděkování směřuje k paní Haně Růžičkové, ředitelce KIC Velešín, za organizaci těchto trhů, za vzájemnou spolupráci a předání výtěžku. Náš dík patří všem, kteří se trhů zúčastnili ať v roli organizátorů, prodejců, kupujících či jen přihlížejících.

                                                                                                                                 Mgr. Ivana Žáčková, Charitní pečovatelská služba Velešín 

 

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI