Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Tříkrálový koncert sledovalo v České televizi 385 tisíc diváků, poslali tisíce SMS

Tradiční Tříkrálový koncert, jehož jubilejní desátý ročník se konal 8. ledna v Městském divadle Brno a který v přímém přenosu vysílala České televize, sledovalo 385 tisíc diváků. Během koncertu lidé poslali dárcovské SMS, jejichž hodnota přesáhla nejen milión dvě stě tisíc korun, ale také loňskou hranici. A další diváci peníze ještě přislíbili. Koncert je od roku 2008 tradičním poděkováním dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky.

 

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

V pořadí sedmnáctá Tříkrálová sbírka se koná v prvních dnech roku 2017. Koledníci putují od domu k domu a prosí o příspěvek ve prospěch těch, kteří si sami často nedokáži pomoci. Tedy ve jménu seniorů, lidí s handicapem, nemocných a sociálně vyloučených, a to zejména v místech, kde se sbírka koná. V následujícím textu naleznete informace o tom, na co přesně budou peníze z letošní sbírky použity.

Vánoční posezení s muzikou ve Velešíně

Pracovnice Charitní pečovatelské služby uspořádaly vánoční posezení pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním v bytovém domě na Strahovské ulici ve Velešíně.

V lednu proběhne již posedmnácté celostátní Tříkrálová sbírka

V první polovině ledna se v ulicích našich obcí a měst opět vyrojí koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících či náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci.

Přání

image001Přejeme požehnané Vánoce a mnoho dobrého do roku 2017.
Za všechny zaměstnance Charity Kaplice
Mgr. Ivana Žáčková, ředitelka

Mikulášská nadílka od čerta s andělem v Kaplici a vánoční večírek v Blansku

Mikulášská NovohradskáPracovnice Charitní pečovatelské služby připravily ve společenské místnosti v Novohradské ulici mikulášské překvapení seniorům z Kaplice. Ředitelka organizace předala přítomným vánoční přáníčka, která pro ně vyrobili klienti další naší sociální služby, a to Sociální rehabilitace Tolerance. O kávu, čaj, drobné občerstvení, nadílku a zábavu se postarali čert s andělem. Čas strávený povídáním a zpíváním koled proběhl ve velmi uvolněné, přátelské a milé atmosféře. Velmi nás těší reakce přítomných: „… posezení se nám moc líbilo……. moc příjemně strávené odpoledne…. takto jsme se ještě nikdy společně nesešli.“ My naopak věříme, že se budeme moci scházet častěji a společně jsme již naplánovali další možné akce.

Diecézní charita Č. Budějovice oslavila své 25. narozeniny

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 to bylo na den přesně 25 let od založení Diecézní charity České Budějovice – první Charity v českobudějovické diecézi. Zveme Vás k připomenutí si dění tohoto dne a k prohlédnutí fotografií.

Benefiční koncert Štěpána Raka

Vážení přátelé, příznivci a podporovatelé charity, srdečně Vás zveme na benefiční koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka, který se uskuteční v neděli 11. prosince od 18:30 v Kostele Svaté Anny v Českých Budějovicích. Více informací naleznete v článku.

Přijďte strávit krásný předvánoční čas ve společnosti krásné hudby.

 

 

Charita Kaplice - pracovníci v přímé péči absolvovali Kurz 1. pomoci pro hendikepované

prpom-logo_proposal_blue_squarePro pracovníky, kteří jsou denně v přímé péči s uživateli sociálních služeb, je kurz 1. pomoci v podstatě nutností. Mimoto, každý z nás se může ve svém osobním životě setkat se situací, že se někomu udělá špatně, stane se úraz, nebo budeme přítomni u dopravní nehody.

Díky Charitě přežívají lidé bez domova mrazy a oslavují Vánoce

Teploty za oknem klesají pod nulu a úměrně s tím stoupá náš zájem o ty, jejichž domovem je ulice, lavička v parku, kolektor s teplovodním potrubím či opuštěné stavení. Lidé bez domova patří mezi nejohroženější skupiny obyvatel, a proto nepřekvapí, že těmto chudým bratřím a sestrám poskytuje Charita ČR své služby. Jak jsou charitní zařízení na nastávající sezónu připravena? A co chystají pro své klienty o Vánocích?

I VY MŮŽETE POMOCI