Vzdělávání je nedílnou součástí naší práce

Díky partnerství v rámci projektu „I malé organizace se mohou kvalitně vzdělávat“ jsme získali finanční prostředky na vzdělávání našich zaměstnanců.

Spolupráce s Úřadem práce Č. Krumlov

Díky spolufinancování ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu je spolupráce s ÚP přínosem pro všechny zainteresované.

Město Kaplice a Charita Kaplice společně

Dne 13. 4. 2015 proběhlo veřejné zastupitelstvo, kde byl projednán a schválen návrh Charity Kaplice na převzetí Pečovatelské služby Města Kaplice (článek převzat z Kaplického zpravodaje).

POMÁHÁME SPOLU 2015

Přijměte srdečné pozvání na společnou akci Farní charity a skautského střediska Fidelis et Fortis v Kamenici nad Lipou POMÁHÁME SPOLU, která se bude konat 18. dubna v prostorách fary a kostela Všech svatých v Kamenici nad Lipou od 13 hodin.

Těsíme se na Vaši účast a děkujeme za Vaši podporu.

Rozkliknutím nadpisu získáte podrobné informace.

Velikonoce v DéDéčku

Svátky jara zavítaly i do našeho klubu DéDéčko v Dolním Dvořišti, kde si děti mohly vyzkoušet zdobení velikonočních kraslic tradičním způsobem a dozvěděly se spoustu zajímavých informací, které jsou s těmito svátky spojené.

Novým českobudějovickým biskupem jmenoval papež Vlastimila Kročila

Papež František jmenoval novým českobudějovickým biskupem kněze Vlastimila Kročila. Stalo se tak včera, tj. ve čtvrtek 19. března 2015. Více tady...

I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat

Realizace více než tří desítek vzdělávacích akcí pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském Kraji. I zaměstnanci Charity Kaplice se účastní.

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel jménem příslušníků AČR, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Vojenského zpravodajství uzavřel dohodu o spolupráci s Charitou ČR, zastoupenou jejím ředitelem Lukášem Curylem.

Místopředseda poslanecké sněmovny navštívil Charitu Kaplice

Ing. Jan Bartošek zavítal do Charity Kaplice. Jeho návštěva byla pro nás velkým přínosem, diskuse s ním byla příjemnější díky tomu, že v sociálních službách pracoval a naprosto přesně věděl, s jakými problémy se potýkají, komu jsou poskytovány či jakým přínosem jsou pro společnost,…

Kardinál Duka poděkoval dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky

Kardinál Dominik Duka poděkoval dárcům a koledníkům TKS 2015.

Upřímný dík za organizaci letošní Tříkrálové sbírky vyjádřil kardinál Dominik Duka v dopise, zaslaném řediteli Charity ČR Lukáši Curylovi. „Má poděkování patří všem, kteří se svým darem na této sbírce podíleli, ale i těm, kteří její přípravě a průběhu věnovali svůj čas a energii.“

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI