PROFESIONALITA

  • Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců Charity Kaplice
  • Implementace teoretických znalostí do praxe
  • Manažerské schopnosti a dovednosti vedoucích pracovníků
  • Znalosti, schopnosti a dovednosti pracovníků v přímé péči (sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách) - znalost individuálního plánování poskytovaných sociálních služeb, komunikační a organizační schopnosti, schopnost naslouchání, zpětné vazby, empatie, kreativita, aktivita, flexibilita, podnikavost, osobní nasazení, samostatnost i schopnost práce v týmu, apod.
  • Vzájemná odborná zastupitelnost s ostatními kolegy
  • Znalost finančního zajištění sociální služby
I VY MŮŽETE POMOCI