TRANSPARENTNOST A FINANCE

  • Definovaná vize, poslání a hodnoty Charity Kaplice
  • Systém směrnic, řádů, metodik a pokynů, kterými se organizace řídí 
  • Funkční a přehledná organizační struktura a firemní kultura
  • Systém porad a řízení, vedení pracovníků a jejich podpora
  • Transparentní a funkční systém finanční i nefinanční kontroly, auditu financování organizace dle zákona, účtování, inventarizace, úspor, investic, mzdové politiky včetně finančních i nefinančních benefitů pro zaměstnance
  • Zajišťování více zdrojového financování organizace - projektová činnost, fundraising, sponzoring, dárcovství a hledání dalších finančních i nefinančních zdrojů
  • Účelnost a hospodárnost získaných a vynaložených prostředků
  • Systém plnění veškerých závazků, smluv a dohod
I VY MŮŽETE POMOCI