Charitní pečovatelská služba

Kde nás najdete

Adresa

Strahovská 256, Velešín 38232

Provozní doba

Provozní doba

Služba je poskytována každý pracovní den od 7,00 do 15,30.

Pracovníci poskytují sociální službu terénní formou ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů a v jejich dalším přirozeném prostředí.

Oblast působnosti

Charitní pečovatelská služba má čtyři střediska:

Středisko na Strahovské ve Velešíně (hlavní sídlo Charitní pečovatelské služby)

Adresa: Strahovská 256, 382 32 Velešín
Jedná se o objekt města Velešín – bytový dům, ve kterém bydlí i několik uživatelů pečovatelské služby. Charitní pečovatelská služba má v tomto domě v nájmu kancelář s příslušenstvím, prádelnu a společenskou místnost. Do domu je bezbariérový přístup a k dispozici je zde i výtah.

Středisko na Náměstí v Kaplici

Adresa: Náměstí 42, 382 41 Kaplice
Na této adrese má rovněž sídlo Charita Kaplice (prostory má v pronájmu). Přístup není bezbariérový.

 Středisko na Novohradské v Kaplici

Adresa: Novohradská 59, 382 41 Kaplice
Jedná se o objekt města Kaplice – Dům s pečovatelskou službou Kaplice, kam jsou umisťováni především lidé se sníženou soběstačností. Většina obyvatel domu je zároveň uživateli Charitní pečovatelské služby. Charitní pečovatelská služba má v budově pronajatou kancelář, prádelnu, sušárnu a skladové prostory. Přístup je bezbariérový.

 Středisko v Blansku

Adresa: Blansko 66, 382 41 Kaplice
Jedná se o objekt města Kaplice – Dům s pečovatelskou službou Blansko, kam jsou umisťováni především lidé se sníženou soběstačností. Většina obyvatel domu je současně také uživateli Charitní pečovatelské služby. V domě má Charitní pečovatelská služba pronajatou kancelář, prádelnu, sušárnu a skladové prostory.  Přístup je bezbariérový.

Pracovníci zajišťují terénní pečovatelskou službu prostřednictvím osobních automobilů, přičemž 2 vozy mají k dispozici pro středisko ve Velešíně a 3 vozy pro střediska v Blansku a Kaplici (Novohradská, Náměstí).

 

Na koho se můžete obrátit

Vilma Štěpánová

Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Tel.: 731 604 449 E-mail: cbywRWil0inx5f56LTxk6-~905prRb~lW5pJ

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Charitní pečovatelská služba

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita Kaplice

Kraj
Jihočeský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Vilma Štěpánová

Registrační číslo služby
8316583

Poslání a cíle

Poslání sociální služby

Naším posláním je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení tak, aby mohli i nadále setrvat ve svém přirozeném prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Tato pomoc je určena těm, kteří z výše uvedených důvodů potřebují pomoc či podporu jiné fyzické osoby při obstarávání nutných prací v domácnosti a zajišťování dalších důležitých životních potřeb (jako je např. poskytnutí stravy, pomoc při hygieně, pomoc při přípravě jídla a pití apod.) a nemají nikoho, kdo by jim byl v tomto nápomocen.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

Charitní pečovatelská služba

Vedle základních činností nabízí CHPS také fakultativní činnosti (činnosti nad rámec povinných základních činností). Jedná se např. o dopravu uživatele na určené místo a zpět, telefonické vyřízení nutných záležitostí na vyžádání uživatele, dohled nad dospělým nesoběstačným uživatelem apod.). Hrazení fakultativních činností se týká také osob vyjmenovaných v ust. §75 odst. 2 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterým jsou základní činnosti poskytovány zdarma. Fakultativní činnosti jsou určeny pro uživatele, kteří mají sjednané základní činnosti sociální služby (uživatelům nelze poskytovat pouze fakultativní činnosti).

Další informace

Charitní pečovatelská služba nabízí všem svým uživatelům tyto základní činnosti podle jejich potřeb (dle zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.):

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. dovoz nebo donáška jídla,
 2. pomoc při přípravě jídla a pití,
 3. příprava a podání jídla a pití;

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. běžný úklid a údržba domácnosti,
 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 3. donáška vody,
 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 5. běžné nákupy a pochůzky,
 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy (v prádelně Charitní pečovatelské služby nebo v domácnosti uživatele),
 8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy (v prádelně Charitní pečovatelské služby nebo v domácnosti uživatele),

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.