Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice

Kde nás najdete

Adresa

Kostelní 128, Kaplice 38241

Provozní doba

Provozní doba ambulantní služby:

pondělí:        7:30 – 14:30
úterý:            7:30 – 14:30
středa:          7:00 – 15:00
čtvrtek          7:30 – 13:00

Provozní doba terénní služby (dle individuální dohody):

Pondělí:       8:00 – 16:00
Úterý:           8:00 – 16:00
Středa:         8:00 – 16:00
Čtvrtek:        8:00 – 16:00
Pátek:          8:00 – 16:00

Oblast působnosti

Adresa zařízeníKostení 128, Kaplice 382 41

Terénní forma sociální rehabilitace Tolerance Kaplice

Terénní služba je určena klientům pobývajícím na území ORP Kaplice, tedy v obcích Kaplice, Velešín, Malonty, Besednice, Omlenice, Bujanov, Střítež, Benešov nad Černou, Rožmitál na Šumavě, Netřebice, Zvíkov, Soběnov, Pohorská Ves, Dolní Dvořiště a Horní Dvořiště.

Kapacita terénní služby je 1 klient v daný okamžik (zpravidla 1 terénní pracovník pracuje s 1 klientem v  domácnosti, případně se 2 klienty, pokud žijí ve stejné domácnosti).

Místo poskytování terénní služby záleží na individuální dohodě podle potřeb klienta, běžně se jedná o přirozené sociální prostředí klienta (např. v jeho domácnosti, na ubytovně).

Na koho se můžete obrátit

Štěpánka Faflová

Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Tel.: 731 604 507 E-mail: %mrzR.a7T~np2~l7VX~uR%baY.kmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Charita Kaplice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Štěpánka Faflová

Registrační číslo služby
4492971

Poslání a cíle

Poslání Sociální rehabilitace Tolerance

Posláním Sociální rehabilitace Tolerance je osobám se zdravotním postižením poskytnout:

  • pomoc, podporu a potřebné informace při řešení situací vyplývajících z jejich zdravotního postižení v bezpečném prostoru a v důstojném prostředí, ve kterém mohou nacvičovat a rozvíjet praktické schopnosti a dovednosti tak, aby byli schopni se o sebe postarat v běžném životě
  • rovnocenný přístup, který jim pomůže získat zdravé sebevědomí a najít si místo v životě ve společnosti

Zásady

Zásady poskytované sociální služby


Veřejný závazek

Sociální služba Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice má definované poslání, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytování sociální služby, a to považuje za svůj závazek vůči veřejnosti. Tato základní prohlášení jsou zveřejněna v materiálech sociální služby přístupných veřejnosti v jednotné podobě (např. webové stránky, letáky, výroční zpráva, městské zpravodaje).

Sociální služba Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice veřejnost seznamuje s aktuálními změnami v sociální službě. Pokud se v průběhu času mění např. cíle sociální služby, jsou tyto změny jednotně zveřejňovány na webových stránkách, letácích apod.

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

  • Výlety organizované pro uživatele
  • Náhrada za využití PC a internetu
  • Náhrada za použití tiskárny a kopírky

Další informace

Sociální rehabilitace Tolerance

Zdravotní postižení je trvalý stav, který člověka znevýhodňuje nebo určitým způsobem omezuje. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením na Kaplicku pomáhají překonávat těmto osobám tyto obtíže.