Město Kaplice a Charita Kaplice společně

Dne 13. 4. 2015 proběhlo veřejné zastupitelstvo, kde byl projednán a schválen návrh Charity Kaplice na převzetí Pečovatelské služby Města Kaplice (článek převzat z Kaplického zpravodaje).

Místopředseda poslanecké sněmovny navštívil Charitu Kaplice

Ing. Jan Bartošek zavítal do Charity Kaplice. Jeho návštěva byla pro nás velkým přínosem, diskuse s ním byla příjemnější díky tomu, že v sociálních službách pracoval a naprosto přesně věděl, s jakými problémy se potýkají, komu jsou poskytovány či jakým přínosem jsou pro společnost,…

ADVENTNÍ TRH VE VELEŠÍNĚ

ADVENTNÍ TRH VE VELEŠÍNĚ

Tradiční součástí Adventních trhů ve Velešíně jsou i pracovnice Charity Kaplice. Nejinak tomu bylo i letošní rok

Komunitní plánování - dobrovolně

V březnu letošního roku ukončila Charita Kaplice ve spolupráci s městem Kaplice realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kaplice“. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Přestože na další pokračovaní komunitního plánování Charita Kaplice nezískala finance, setkávání lidí zapojených do procesu komunitního plánování pokračuje dál.