Poslání

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je nabízet jim pomoc a bezpečný prostor a omezit tak negativní vliv prostředí, ve kterém žijí. Snažit se poskytovat informace, individuální podporu a řešit jejich nelehké životních situace např. rozpad rodinných vazeb, problémy ve škole, složité situace mezi vrstevníky, nabídnout smysluplné využití volného času apod. Tím usilovat a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty se zaměřením na jejich potřeby a přání.

Veřejný závazek

NZDM má písemně definováno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady poskytování sociální služby, které považuje za svůj závazek vůči veřejnosti a podle nichž se řídí. Tato základní prohlášení jsou zveřejněna v materiálech sociální služby přístupných veřejnosti v jednotné podobě (např. webové stránky www.charita.kaplice.cz, letáky, výroční zprávy, městské zpravodaje, facebookový profil NZDM apod.)

Další informace jsou zveřejněny ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, Komunitním plánu sociálních služeb Kaplice a v Registru poskytovatelů sociálních služeb na portálu MPSV.

Dětem a mláděži poskytuje sociální služby:

 Kontaktní osoba: Bc. Lucie Matušová - vedoucí sociálních služeb

 

 

Nebyly nalezeny žádné multimediální galerie.