Pracovní skupina PS č.3 - Lidé se zdravotním handicapem:

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením, se smyslovým postižením, s tělesným postižením, s kombinovaným postižením. Dále se jedná o osoby s duševním onemocněním a osoby zdravotně postižené v akutně nepříznivé sociální situaci.

Nebyly nalezeny žádné články.