Pracovní skupina PS č.4 - Lidé v akutně nepříznivé sociální situaci, imigranti a azylanti a osoby pracující v sex businessu:

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, osoby propuštěné z ochranné léčby, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, dlouhodobě nezaměstnaní, příslušníci národnostních menšin a uprchlíci. Dále jsou to cizinci v nepříznivé sociální situaci, osoby v sexbusinessu, osoby bez přístřeší v seniorském věku a osoby ohrožené sociální exkluzí (jiné příčiny, než výše uvedené).

Nebyly nalezeny žádné články.