Pracovní skupina PS č.5 - Lidé závislí na návykových látkách:

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, osoby závislé na návykových látkách, problémoví uživatelé drog, uživatelé drog pracující v sexbusinessu, osoby blízké uživatelů drog. Dále také experimentátoři a rekreační uživatelé drog.

Nebyly nalezeny žádné články.