Pracovní skupina PS č.2 - Senioři:

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou senioři ve věku 65 let a více, kteří jsou z důvodu nepříznivé životní situace zapříčiněné věkem či neuspokojivým zdravotním stavem ohroženi sociálním vyloučením. Jedná se o osoby se sníženou schopností sebeobsluhy, které jsou při výkonech základních úkonů v péči o sebe sama a o domácnost odkázáni na podporu a péči další osoby.

Charitní pečovatelská služba Kaplice informuje….

Rádi bychom Vám touto cestou předali několik málo informací o terénní sociální službě: Charitní pečovatelská služba Kaplice. I když naše služba funguje již od roku 2008, stále málokdo ví, proč tato služba existuje, pro koho je určena a s čím Vám můžeme pomoci.